Nota van Wijziging PvdD-wets­voorstel Verbod onver­doofd ritueel slachten naar de Tweede Kamer


26 november 2009

Fractievoorzitter Marianne Thieme heeft vandaag een zogeheten "Nota van Wijziging” naar de Kamer gestuurd ten behoeve van haar initiatiefwet "Verbod op het onverdoofd ritueel slachten". De wet moet een einde maken aan de grootschalige toepassing van de onverdoofde rituele slacht in Nederland. Komende dagen zullen weer massaal dieren onverdoofd ritueel geslacht worden voor het offerfeest. De Partij voor de Dieren hoopt een Kamermeerderheid te krijgen om dit zo snel mogelijk te verbieden.

De Nota van Wijziging zorgt ervoor dat het PvdD-wetsvoorstel aanhaakt bij de nieuwe Wet Dieren. Het originele wetsvoorstel haakte aan bij de GWWD: de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Deze wet wordt binnenkort vervangen door de Wet Dieren. De Nota van Wijziging van de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren zorgt ervoor dat de bepaling die regelt dat onverdoofd ritueel slachten niet is toegestaan ook in de nieuwe wet van toepassing wordt. De behandeling van de Wet Dieren in de Tweede Kamer wordt woensdag 2 december 2009 afgerond, waarna de verwachting is dat deze zal worden aangenomen.

Hoewel de Raad van State in een advies over het PvdD-wetsvoorstel heeft aangegeven dat ze bezwaren ziet in het verbieden van onverdoofde rituele slacht, heeft de Partij voor de Dieren goede gronden om aan te nemen dat een verbod haalbaar moet zijn. De partij heeft zich daarbij laten adviseren door de Belgische hoogleraar K. Raes en de Nederlandse rechtsfilosoof mr. dr. B.C. Labuschagne. Waarschijnlijk zal binnenkort de nieuwe (dieronvriendelijke) Wet Dieren door de Tweede Kamer aangenomen worden.

Jaarlijks wordt bij 2 miljoen dieren, met name kalveren, schapen en kippen, zonder verdoving de keel doorgesneden. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress, gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) die eerder naar landbouwminister Verburg is gestuurd. De KNMvD vindt dat het dierenwelzijn bij onverdoofd ritueel slachten onaanvaardbaar wordt aangetast. De Partij voor de Dieren komt met een eigen initiatiefwetsvoorstel omdat minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit keer op keer aangeeft niets te voelen voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief