Partij voor de Dieren wil spoed achter betere regel­geving rondom houden van paarden


26 november 2009

Paarden Voorburg geven wederom ernst situatie weer

Den Haag, 26 november 2009 – Naar aanleiding van een nieuw schrijnend geval in Voorburg zal Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren volgende week nogmaals bij Minister Verburg van LNV aandringen op betere regelgeving voor het houden van paarden. De paarden in Voorburg staan al weken tot hun knieën in de modder en kunnen amper een stap verzetten. Dit ernstige geval van dierenverwaarlozing onderschrijft wederom het pleidooi van de Partij voor de Dieren dat er spoedig regels moeten komen voor het houden van paarden.

De eigenaresse van de betreffende paarden heeft, sinds de inbeslagname van twee van haar paarden op 7 november jl., niets ondernomen om de trieste huisvesting van de drie overgebleven paarden te verbeteren. Wettelijk gezien is er nu niets geregeld voor het houden van paarden, waardoor de dieren vaak onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden zonder dat iemand kan ingrijpen. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand vindt dat onacceptabel: “Ik kan mij de reacties en de zorgen van de buurtbewoners heel goed voorstellen. Het is vreselijk om de paarden zo te zien en met lege handen te staan omdat er nauwelijks wetten zijn die deze dieren beschermen. Het wordt tijd dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt en regels invoert die het welzijn van paarden waarborgt”.

De Partij voor de Dieren pleit in de Tweede Kamer voortdurend voor meer en strengere regelgeving voor de paardensector. Zowel op het gebied van huisvesting en verzorging als in de handel, op maneges en in de (top)sport zijn vele misstanden en schrijnende toestanden te vinden. Het aantal meldingen van verwaarlozing neemt jaarlijks toe. Minister Verburg weigerde tot nu toe adequate maatregelen te treffen. Esther Ouwehand vindt dat de minister niet langer haar ogen kan sluiten nu ook weer deze situatie duidelijk laat zien dat de huidige regelgeving niet voldoet.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief