Niko Koffeman voor­ge­dragen als lijst­trekker Eerste Kamer­ver­kie­zingen


6 januari 2011

Amsterdam, 6 januari 2011 – Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren draagt Niko Koffeman voor als lijsttrekker voor de komende Eerste Kamerverkiezingen. Het besluit daarover is unaniem genomen.

Het bestuur heeft Niko Koffeman gevraagd of hij voor de komende periode opnieuw beschikbaar wil zijn om lijsttrekker te zijn voor de Partij voor de Dieren en Koffeman heeft hier positief op gereageerd. De kandidatuur van Koffeman voor het lijsttrekkerschap zal worden voorgedragen aan de leden van de partij op het congres in januari.

Koffeman, die aan de wieg stond van de Partij voor de Dieren, heeft in de Eerste Kamer op uitzonderlijke wijze invulling gegeven aan de rol van de eerste Partij voor de Dieren ter wereld die in een nationaal parlement gekozen is. Door zijn inzet zijn de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie indringend geagendeerd in de Eerste Kamer en daarbuiten.
Koffeman kreeg steun in de Eerste Kamer voor voorstellen om te komen tot een transitie naar een meer plantaardige eiwitproductie, voor een duurzaamheidstoetsing van alle belastingmaatregelen, voor nakoming van de gemaakte afspraken met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur en voor een verplaatsing van de regie bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten naar het ministerie van VWS.

De verwachting is dat de Partij voor de Dieren een verdubbeling van het aantal zetels in de Eerste Kamer kan realiseren bij de komende verkiezingen op 23 mei 2011. In 2007 behaalde de partij bijna twee zetels in de senaat. Die tweede zetel ging verloren als gevolg van een verkeerd uitgebrachte stem door een GroenLinks Statenlid, waardoor de lijstverbinding tussen beide partijen niet het verwachte resultaat opleverde.
De Partij voor de Dieren is van plan om in tien provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe draagt het partijbestuur geen kandidatenlijst voor aan het congres dat in januari de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma moet vaststellen.

De beoogde nummer 2 op de kandidatenlijst is dr. Birgit Verstappen, nu lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief