Nieuw stand­beeld voor Sneeuw­vlokje, biggen­jacht vandaag van start


30 juni 2005

Amsterdam, 1 juli 2005 - Vandaag, bij de start van de jacht waarbij duizenden wilde zwijnenbiggetjes gedood zullen worden, is een nieuw standbeeld voor het zwijntje Sneeuwvlokje geplaatst bij het wildscherm aan de Pasopweg in Vierhouten. Het eerder (02-06) geplaatste standbeeld van Sneeuwvlokje werd na 3 dagen gestolen en niet meer teruggevonden. Een anonieme weldoener heeft nu plaatsing van een replica van het 200 kg zware beeld mogelijk gemaakt. Staatsbosbeheer hult zich nog steeds in stilzwijgen over het lot van Sneeuwvlokje. De FaunaBeheerEenheid (jachtcombinatie) zou hebben toegezegd Sneeuwvlokje ongemoeid te laten zolang er geen beslissing is genomen op een aanvraag van Het Beloofde Varkensland over opvang van Sneeuwvlokje, maar voor zover bekend is een dergelijke aanvraag niet gedaan/in behandeling genomen. Daarmee hangt het lot van Sneeuwvlokje vanaf vandaag aan een zijden draad zolang Staatsbosbeheer zich niet garant stelt voor het diertje.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Sneeuwvlokje bevindt zich op dit moment nog in blakende welstand. Hoewel het witte biggetje zelden meer gesignaleerd wordt bij het wildscherm aan de Pasopweg in Vierhouten omdat de jagers daar gestopt zijn met bijvoeren in de hoop dat daarmee de toeloop van publiek zal stoppen, liet het witte zwijntje vanmorgen, toen het standbeeld werd geplaatst, juist zijn snuit zien. Als een uniek teken van gezamenlijk protest van mens en dier scharrelde het biggetje uitgebreid rond in de buurt van het wildscherm, totdat de plaatsingswerkzaamheden waren voltooid. Sneeuwvlokje is overigens nog elke nacht te bewonderen. Wroetend in de berm van de Gortelseweg in Vierhouten, is dit bijzondere dier samen met de rest van z’n familie elke nacht tussen 01.00 en 03.00 uur te zien bij het licht van lantaarn of koplampen. Veel ‘Sneeuwvlokjewatchers’ maken al van deze nachtelijke ontmoetingsmogelijkheid gebruik om het beroemde witte zwijntje van dichtbij te zien.

Staatsbosbeheer is van mening dat een monument voor Sneeuwvlokje niet zou passen in de bossen van de Veluwe, maar vindt jachthutten in het natuurgebied kennelijk geen probleem. Door de commotie rondom Sneeuwvolkje is onlangs aan het licht gekomen dat Staatsbosbeheer en jachtcombinaties de Flora- en faunawet op grote schaal overtreden. Zwijnen en herten worden structureel bijgevoerd, waardoor een “overpopulatie†ontstaat die met behulp van het jachtgeweer wordt teruggebracht. Uit de draagkrachtmodellen van dr. G. Groot Bruinderink van Alterra is af te leiden dat het uitgesloten is dat de voortdurende overpopulatie veroorzaakt zou kunnen worden door het natuurlijk voedselaanbod.

Staatsbosbeheer treedt stelselmatig niet op tegen illegaal gebouwde jachthutten en illegaal bijvoeren. Het is ronduit laf om dieren eerst gewend te maken aan een bepaalde voerplaats om ze vervolgens vanuit een jachthut af te schieten. Diverse fotografen hebben ervaren hoe Sneeuwvlokje in draf het bos uit komt rennen zodra er met een bus mais gerammeld wordt.

Minister Veerman heeft op 9 juni in antwoord op Kamervragen van Krista van Velzen impliciet aangegeven dat hij niet zeker is van de rechtmatigheid van het grootschalig bijvoeren van wilde zwijnen: “Het is niet aan mij om te beoordelen of deze ontheffing al dan niet in strijd met de Flora- en faunawet is verleend. Een dergelijk oordeel is in voorkomende gevallen aan de rechter.â€

Staatsbosbeheer schuift de verantwoordelijkheid voor de in haar gebied levende dieren af door te stellen dat zij het populatiebeheer heeft uitbesteed aan de jagers. De nu spelende overweging van ras- en kleurzuiverheid geven aan dat er geen sprake is van populatiebeheer, maar van “postzegelen met dierenâ€. Niet ras-zuivere exemplaren werden tot nu toe zonder pardon afgeschoten.

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat onder het mom van populatiebeheer jaarlijks duizenden zwijnen het slachtoffer worden van de plezierjacht. De partij roept het publiek op illegale jachthutten en voerplekken aan haar te melden.

Het nieuwe standbeeld van Sneeuwvlokje zal bewaakt worden om de kans op nieuwe diefstal zo klein mogelijk te maken.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief