Niet slepen met soja, maar veevoer in Nederland verbouwen


1 februari 2013

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de wens van de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse overheid zich gaat inzetten om de binnenlandse teelt van veevoer te bevorderen.

Omdat de teelt van het veevoer voor Nederlandse varkens, koeien en kippen - we zijn het meest veedichte land ter wereld - een groot beslag legt op landbouwgronden in andere landen, leidt dat tot grote problemen zoals verstoorde mineralenkringlopen, ontbossing en aantasting van de biodiversiteit.

De Kamer stelt vast dat Nederlandse teelt van veevoer kan leiden tot grote winst voor het milieu, de biodiversiteit en voor onze boeren en wil daarom een actieplan van de regering om de lokale teelt van veevoedergewassen bevorderen.

Alleen PVV, VVD, CDA, SGP steunden de motie niet en hebben kennelijk een voorkeur voor de teelt van eiwitrijke voedselgewassen in het buitenland, waardoor natuur- en milieuproblemen groot blijven en de voedselafhankelijkheid niet wordt verkleind.

Marianne Thieme: “Het levert een aanzienlijke winst op voor het milieu en de biodiversiteit als de overheid de teelt van lokale gewassen stimuleert. Ook voor boeren biedt het telen van veevoergewassen mooie kansen. Met de aangenomen motie zet de Kamer nu daadwerkelijk stappen in de richting van een duurzame voedselproductie.”

Gerelateerd nieuws

Aangenomen PvdD-motie: beperk duur transport voor slachtdieren

Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren heeft de Tweede Kamer gezegd een einde te willen maken aan lange diertranspor...

Lees verder

Eindelijk strengere regels voor brandveiligheid van stallen

Er komen eindelijk strengere regels voor de brandveiligheid van stallen. Het kabinet heeft in een brief aan de Kamer laten we...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief