Aange­nomen PvdD-motie: beperk duur transport voor slacht­dieren


31 januari 2013

Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren heeft de Tweede Kamer gezegd een einde te willen maken aan lange diertransporten. Deze week schaarde een Kamermeerderheid zich achter de motie van Marianne Thieme die het kabinet vraagt de mogelijkheden te onderzoeken voor het beperken van de duur van diertransporten die vanuit Nederland vertrekken. Ook moet het kabinet bekijken of de duur van diertransporten in Nederland zelf kan worden ingeperkt. De Kameruitspraak betekent een doorbraak in het debat over de vaak lange transporten van dieren naar de slacht.

Nederland is de grootste exporteur van levende dieren in Europa. Jaarlijks worden er bijna 10 miljoen dieren in overvolle vrachtwagens vanuit Nederland naar slachthuizen over de grens getransporteerd, met ernstig dierenleed tot gevolg. Tot nu toe verwees het kabinet naar Europese afspraken over de transportduur van levende dieren om zelf geen actie te hoeven ondernemen. Ook staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken liet weten zich alleen te willen inzetten voor een beperkte transportduur op Europees niveau. Onlangs bleek echter nog dat deze aanpak niets oplevert. Bij de beloofde herziening van de Europese Transportrichtlijn is afgesproken dat dieren nog steeds over duizenden kilometers mogen worden vervoerd op transporten die wel 24 of 48 uur kunnen duren.

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van dieren tijdens transport, en dringt al langer aan op nationale maatregelen om de transportduur te beperken. Een meerderheid van de Kamer sloot zich gisteren bij die visie aan.

Marianne Thieme: “Het gesleep met dieren moet afgelopen zijn. Dat deze motie is aangenomen is een teken dat ook de Kamer wil toewerken naar een beleid waarin onnodig lange diertransporten niet meer thuishoren”.

Bekijk hier de aangenomen motie.

Gerelateerd nieuws

Fokken en doden van overtollige proefdieren aangepakt

Het kabinet moet paal en perk stellen aan het fokken en doden van overtollige proefdieren. Deze week nam de Tweede Kamer een ...

Lees verder

Niet slepen met soja, maar veevoer in Nederland verbouwen

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de wens van de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse overheid zich gaat inzet...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief