Neder­landse regering laat illegale walvis­jacht ongemoeid, maar pakt beschermers walvis aan


30 juni 2009

Partij voor de Dieren: ‘Intrekken vaarvergunning Sea Shepherd laffe actie kabinet’

Den Haag 30 juni 2009- De Partij voor de Dieren is boos over het voornemen van het kabinet om de vaarvergunning van milieubeschermingsorganisatie Sea Shepherd in te trekken. Sea Shepherd voert met het schip 'Steve Irwin' onder Nederlandse vlag actie tegen de illegale Japanse walvisjacht in de natuurreservaten rond Antarctica. Na klachten van Japan daarover, heeft het kabinet besloten de actievoerders aan te pakken. Staatssecretaris Huizinga wil met spoed de Zeebrievenwet wijzigen om het Nederlandse nationaliteitsbewijs van het Sea Shepherdschip in te kunnen trekken. De Partij voor de Dieren vindt het ongehoord dat het kabinet haar pijlen richt op de beschermers van de ernstig bedreigde walvis en de illegale walvisjagers ongemoeid laat. De partij wil dat het plan van het kabinet van tafel gaat.

Walvissen zijn sinds 1967 officieel een beschermde diersoort en sinds 1986 is er een internationaal moratorium op de walvisjacht. Toch worden er gemiddeld zo’n 1500 walvissen per jaar gevangen en opgegeten, waarvan zo’n 800 walvissen door Japan. Tot nu toe is de internationale gemeenschap niet opgetreden tegen Japan, dat jaar na jaar de afspraken over de bescherming van walvissen aan zijn laars lapt. Sea Shepherd strijdt wél tegen het illegaal vangen van dit bedreigde zeezoogdier. De actiegroep probeert op volle zee het afschieten van walvissen te verhinderen door onder meer boterzuur, een natuurlijk en ongevaarlijk product, op Japanse walvisschepen te gooien zodat het dek voor de bemanning te glad wordt om erop te werken. Met deze methoden weten de actievoerders jaarlijks de dood van honderden walvissen te verhinderen.

Na confrontaties tussen Sea Shepherd en de Japanse walvisjagers heeft Japan zowel Nederland als Australië -waar de Steve Irwin vandaan komt- op het matje geroepen. De Australische minister van buitenlandse zaken vindt dat Japan zich moet houden aan de internationale afspraken over de bescherming van de walvis en onderzoekt de mogelijkheden om het land voor de rechter te slepen wegens structurele schending van die afspraken. De Nederlandse regering laat het illegale optreden van Japan voor wat het is en komt het land zelfs tegemoet door de actievoerders aan te pakken.

Kamerlid Esther Ouwehand: 'Dit is de omgekeerde wereld. Als de regering zelf actie zou ondernemen om de naleving van het jachtverbod te waarborgen dan waren organisaties als Sea Shepherd overbodig. De staatssecretaris zou de actievoerders moeten steunen in plaats van ondermijnen. Nederland zegt wel voor het beschermen van de walvis te zijn, maar als puntje bij paaltje komt zwicht het kabinet voor de druk van Japan. Dat vind ik erg jammer en een laffe actie van het kabinet.’

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen aan de minister gesteld om duidelijkheid te krijgen over haar standpunt in deze zaak. De partij wil weten of zij het initiatief van de Australische minister van buitenlandse zaken steunt en wat Nederland tot nu toe heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de IWC-afspraken ter bescherming van de walvis worden nageleefd.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief