Kamer steunt motie voor bescherming van ontwik­ke­lings­landen tegen dumpen Europese producten


29 juni 2009

30 juni 2009 - Het verzoek van de Partij voor de Dieren om de markt in Derde Wereldlanden te beschermen tegen goedkope producten uit Europa is vandaag aangenomen. De Kamer geeft daarmee aan dat er een einde moet komen aan het dumpen van landbouwproducten met behulp van Europese exportsubsidies.

Op grote schaal worden lokale markten in ontwikkelingslanden verstoord doordat de Europese markt er haar overschotten dumpt. Dit zijn vaak producten als melkpoeder en kippenvleugels die met behulp van exportsubsidies tegen zeer lage prijzen op de markten van Derde Wereldlanden gedumpt worden. De lokale bevolking kan niet op tegen zulke lage prijzen en daarmee wordt de ontwikkeling van de lokale markten tegengehouden.

De Partij voor de Dieren vindt dat ontwikkelingslanden een eerlijke kans moeten krijgen om hun interne markten te ontwikkelen en heeft daarom een motie ingediend om de regering ertoe te bewegen dit probleem aan te pakken. Met de steun van de Kamer voor dit verzoek is de regering nu verplicht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ontwikkelingslanden hier tegen te beschermen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief