Natuur­veiling kost meer dan het oplevert


12 mei 2013

Wie een beschermd inheems dier verkoopt, kan enorme geldboetes of zelfs gevangenisstraf tegemoet zien. Maar als Staatsbosbeheer percelen natuur ter veiling aanbiedt aan de hoogste bieder, is dat onderdeel van regulier overheidsbeleid. Wie los van de waarde van de natuur, slechts kijkt naar de prijs ervan, begaat een ernstige vergissing. Natuur in Nederland levert op de markt vrijwel niets op. Wie op Funda kijkt, ziet dat de prijzen van te koop aangeboden natuur variëren van € 0,75 tot hooguit €2,50 per m2 voor natuurgebied op de Veluwe met woudreuzen.

De overheid hoeft er dus niet op te rekenen dat de te veilen natuurgebieden rond Daarle meer zullen opleveren dan pakweg 1,50 per m2. De Partij voor de Dieren probeert via crowdfunding zoveel mogelijk natuur vrij te kopen, en vraagt daarvoor van natuurbeschermers € 5,= per m2, waarmee ook het toekomstig onderhoud bekostigd zal kunnen worden. Precies zoals Natuurmonumenten in 1906 voorkwam dat het Naardermeer door de gemeente Amsterdam zou worden aangewezen als vuilstortplaats. Voor natuurliefhebber Jac. P. Thijsse was het plan de aanleiding om Natuurmonumenten op te richten. De vereniging kocht het gebied vrij voor ƒ 155.000,-

Wie anno 2013 via een notariële schenking aan de Partij voor de Dieren de natuur van Staatsbosbeheer vrijkoopt en bijvoorbeeld € 1.000,= schenkt ten behoeve van de aankoop van 200 m2, kan daarvoor een fiscale compensatie verwachten van maximaal 52%, de overheid is dus bereid € 520,= mee te betalen aan de schenking.

Als de veiling van 200m2 natuur de overheid € 300,= oplevert en € 520,= kost , maakt dat de volslagen dwaasheid van een natuurveiling in één zin duidelijk. In Nederland zijn 3.817.711 donateurs van groene organisaties. Die zullen niet allemaal bereid of in staat zijn om € 1.000,= te besteden als protest tegen de privatisering van onze natuur. Maar meedoen kan al vanaf € 5,= , dat ligt binnen het bereik van elke natuurbeschermer. Daarmee is gegarandeerd dat die vierkante meter jachtvrij wordt en een blijvende natuurbestemming behoudt.

Als het de regering op andere gedachten kan brengen is dat de best denkbare natuurdonatie ooit.

Lees hier het opinieartikel 'Kabinet schiet in eigen voet met natuurveiling'

Doe hier mee aan de actie 'Koop de natuur vrij!'

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Kamer wil aanpak problemen fietsparkeren

De regering moet in overleg gaan met grote steden, NS en ProRail over het terugdringen van problemen met het stallen van fiet...

Lees verder

Opinie: Kabinet schiet in eigen voet met natuurveiling

Het kabinet heeft met een bezuinigingsopdracht van 100 miljoen euro veiling van Staatsbosbeheer terreinen geforceerd. De sloo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief