Opinie: Kabinet schiet in eigen voet met natuur­veiling


12 mei 2013

Het kabinet heeft met een bezuinigingsopdracht van 100 miljoen euro veiling van Staatsbosbeheer terreinen geforceerd. De sloop van de natuur die is ingezet door Henk Bleker (CDA) is niet gecorrigeerd door Rutte-II. Daarom begint deze week de internetveiling van 128 hectare natuur in de omgeving van Daarle bij Hellendoorn (Overijssel). Dat gaat het kabinet meer kosten dan het oplevert. Niet alleen qua natuurwaarden en goodwill, maar ook in termen van dat wat de overheid op dit moment het meest lijkt te boeien: geld.

Het kabinet lijkt wel de prijs van natuur te kennen, maar niet de waarde. Natuur is aanzienlijk meer waard dan de prijs van de ondergrond, natuurwaarden staan ernstig onder druk, van de oorspronkelijk aanwezige biodiversiteit is nog maar 15% over, we halen onze internationaal verplichte natuurdoelstellingen niet maar toch kiest het kabinet voor verkoop van natuur aan de hoogstbiedende. Daardoor is de enige bescherming die resteert het gemeentelijke bestemmingsplan, dat weinig zekerheden biedt dat de natuur niet letterlijk en figuurlijk uitgewoond zal worden. Recent nog gaf de gemeente Hellendoorn een gedoogvergunning af voor de bouw van een botenhuis in beschermd natuurgebied De Koemaste, in strijd met het bestemmingsplan.

Wie los van de waarde van de natuur, kijkt naar de prijs ervan, begaat een ernstige vergissing. Natuur in Nederland levert op de markt vrijwel niets op. Wie op funda kijkt ziet dat de prijzen van te koop aangeboden natuur variëren van € 0,75 tot €2,50 per m2 en voor dat laatste bedrag is zelfs een schitterend landgoed in Rozendaal te koop, waar oude woudreuzen groeien.

De overheid hoeft er dus niet op te rekenen dat de natuurgebiedjes rond Daarle die als eerste geveild worden meer zullen opleveren dan pakweg 1,50 per vierkante meter. De Partij voor de Dieren probeert via crowdfunding zoveel mogelijk natuur vrij te kopen, en vraagt daarvoor van natuurbeschermers € 5,= per vierkante meter, waarmee ook het toekomstig onderhoud bekostigd zal kunnen worden. Precies zoals Natuurmonumenten in 1906 voorkwam dat het Naardermeer door de gemeente Amsterdam zou worden aangewezen als vuilstortplaats. Voor natuurliefhebbers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans was het plan de aanleiding om de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op te richten. De vereniging kocht het gebied vrij voor ƒ 155.000,-

Wie anno 2013 via een notariële schenking aan de Partij voor de Dieren de natuur van Staatsbosbeheer vrijkoopt en bijvoorbeeld € 1.000,= schenkt ten behoeve van de aankoop van 200 m2, kan daarvoor een fiscale compensatie verwachten van maximaal 52%, de overheid is dus bereid € 520,= mee te betalen aan de schenking.

Als de veiling van 200m2 natuur de overheid € 300,= oplevert en € 520,= kost , maakt dat de volslagen dwaasheid van een natuurveiling in één zin duidelijk.

Alleen daarom al is het te hopen dat veel natuurliefhebbers helpen de natuur rond Daarle vrij te kopen en de overheid tot het inzicht te brengen dat ze niet alleen de natuurwaarden verramsjt, maar ook de schatkist geen dienst bewijst met het veilen van natuur.

In Nederland zijn 3.817.711 donateurs van groene organisaties. Die zullen niet allemaal bereid of in staat zijn om € 1.000,= te besteden als protest tegen de privatisering van onze natuur. Maar meedoen kan al vanaf € 5,= . Dat ligt binnen het bereik van elke natuurbeschermer. Daarmee is gegarandeerd dat die vierkante meter jachtvrij wordt en een blijvende natuurbestemming behoudt.

Als het de regering op andere gedachten kan brengen is dat de best denkbare natuurdonatie ooit.

Pavan Sukhdev (Deutsche Bank) berekende dat de kredietcrisis eenmalig 0,7 biljoen euro kost, terwijl het vernietigen van regenwoud leidt tot een jaarlijks terugkerende kostenpost tussen de 1,5 en 4 biljoen euro.

Pennywise, planetfoolish! We hebben gezien wat de privatisering van de zorg, het spoor, de post en tal van andere verworvenheden ons gebracht heeft. Laten we nu in actie komen om de privatisering van de natuur te stoppen!

Niko Koffeman
Voorzitter Nicolaas. G. Pierson Foundation en lid van de Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Natuurveiling kost meer dan het oplevert

Wie een beschermd inheems dier verkoopt, kan enorme geldboetes of zelfs gevangenisstraf tegemoet zien. Maar als Staatsbosbehe...

Lees verder

PvdD: inzet 40% minder dierproefgebruik in 2025

Vandaag zal Marianne Thieme in een debat over dierproeven de staatssecretaris van Economische Zaken vragen om samen met de in...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief