Na rechtzaak Fauna­be­scherming: Rechtbank Haarlem schorst de meeste jacht­ver­gun­ningen in Noord-Holland


19 februari 2006

17 februari 2006 - Na een rechtszaak aangespannen door De Faunabescherming heeft de rechtbank Haarlem de ontheffingen, die door de provincie Noord-Holland zijn verleend voor het schieten van zwanen, ganzen tijdens de zomermaanden, wilde eenden, hazen, konijnen, vossen en eksters, vernietigd. Deze ontheffingen waren begin 2005 verleend en waren geldig tot 1 januari 2008.

De rechtbank wees er in haar uitspraak op dat de provincie pas een afschotontheffing kan verlenen wanneer zij aannemelijk heeft gemaakt dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn om landbouwschade te voorkomen. Dat heeft Noord-Holland niet gedaan. De provincie heeft zonder enige onderbouwing gesteld dat alle alternatieve maatregelen om schade te voorkomen, niet werken. Ook overwoog de rechtbank dat de provincie de beoordeling, of er effectieve alternatieven zijn, niet aan de Faunabeheereenheid, ofwel de jagers zelf, mag overlaten. De provincie is in deze dus nalatig geweest.

Afgezien van deze uitspraak heeft de rechtbank Haarlem op verzoek van De Faunabescherming ook de ontheffing voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen en smienten tijdens de wintermaanden geschorst. De overweging van de rechtbank in deze uitspraak was dat de provincie niet had aangetoond dat deze in Nederland overwinterende trekvogels in de hele provincie belangrijke schade aanrichten.

Daarnaast had de provincie toestemming verleend om op graslanden deze vogels direct dood te schieten, zonder dat er eerst andere verjaagmiddelen hoefden te worden ingezet. De provincie beriep zich op het feit dat zij slechts het rijksbeleid uitvoert. Minister Veerman heeft namelijk op verzoek van de jachtminnende meerderheid in de Tweede Kamer bepaald dat er voor grauwe ganzen, kolganzen en smienten in het hele land 80.000 hectare foerageergebied moet worden aangewezen en dat deze vogels vervolgens in de rest van het land doodgeschoten mogen worden. De rechtbank Haarlem was het met de Faunabescherming eens dat dit rijksbeleid voor wat betreft Noord-Holland in strijd is met de Flora- en faunawet.

Bron: Stichting De Faunabescherming

Gerelateerd nieuws

Actie tegen dierproeven voor honden- en kattenvoer; Proefdiervrij lanceert website Jaar van de hond

De Bekende Nederlanders Robert Schoemacher, Marijke Helwegen, Henk Schiffmacher, Louise van Teylingen, Paula Udonek, Donna Li...

Lees verder

Partij voor de Dieren niet bij gemeenteraadsverkiezingen

Amsterdam, 21 februari 2006 - De Partij voor de Dieren zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aansta...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief