Na protest PvdD: Film­plannen Paul Verhoeven in Biesbosch afge­blazen


26 september 2005

Amsterdam, 27 september 2005 - De Dienst Landelijk Gebied heeft in overleg met filmproducent Paul Verhoeven afgesproken dat de ontploffing van een boerderij in de Biesbosch en de daar geplande filmopnamen niet door zullen gaan omdat in de boerderij vleermuizen zijn aangetroffen. Voor de sloop van de boerderij zou daarom een ontheffing van de Flora- en faunawet moeten worden aangevraagd, en die zou 3 maanden kunnen vergen. Die tijd heeft Paul Verhoeven niet voor uitstel van de opnamen van zijn film Zwartboek. Inmiddels zijn proefopnamen van onderwaterontploffingen gemaakt in de omgeving van Giethoorn.

De PvdD is blij met het besluit van DLG, maar blijft alert omdat in de Biesbosch sterke geruchten gaan dat de kans zou bestaan dat de opnamen zonder vergunning zouden kunnen worden gemaakt, waarbij men een eventuele boete als gecalculeerd risico zou kunnen zien. De huidige bewoners van de boerderij verlaten die op 1 oktober, waarmee ook het toezicht op de gebouwen zal wegvallen. De Partij voor de Dieren beraadt zich op stappen om misbruik van de leegstand voor illegale sloopwerkzaamheden/filmopnamen te voorkomen. Het zou wenselijk zijn de huidige bewoners te laten blijven.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief