Dieren­welzijn verzuipt onder Balke­nende II: PvdD protes­teert tegen dier­on­vrien­delijk rege­rings­beleid tijdens massale omsin­geling kabinet


22 september 2005

Amsterdam, 23 september 2005 - De Partij voor de Dieren zal morgen participeren in de massale omsingeling van het Binnenhof die georganiseerd is door platform Keer het Tij. Het kabinet Balkenende II zal hierbij door duizenden actievoerders demonstratief de rug worden toegekeerd. De PvdD heeft een deel van de kilometerslange omsingeling geadopteerd, en zal onder het motto "Laat dierenwelzijn niet verzuipen!" uiting geven aan haar ongenoegen over het dieronvriendelijke regeringsbeleid van het huidige kabinet.

De kabinetten Balkenende gaan de boeken in als de meest dieronvriendelijke regeringen uit de Nederlandse geschiedenis. Allerlei dierenbeschermingsmaatregelen waar meer dan 20 jaar aan gewerkt is, zijn onder leiding van Balkenende naar de prullenbak verwezen. Zo is het verbod op de legbatterij teruggedraaid en worden miljoenen biggetjes ondanks een beloofd verbod nog altijd zonder verdoving gecastreerd. Het nertsenfokverbod, dat onder Paars tot stand is gekomen en brede goedkeuring genoot onder de Nederlandse bevolking, is bij het aantreden van Balkenende zonder pardon van tafel geveegd en de Flora- en faunawet wordt structureel uitgehold door het huidige kabinet. Zelfs de zeer omstreden Koninklijke druk- en drijfjacht, wettelijk verboden sinds 2001, dreigt opnieuw te worden ingevoerd op verzoek van de Jagermeester van hare Majesteit.

De weerzin van de Nederlandse kiezer tegen een beleid dat de belangen van dieren volledig miskent kwam het afgelopen jaar onder meer tot uiting in de overtuigende afwijzing van de uiterst dieronvriendelijke Europese Grondwet. Ondanks dit krachtige signaal van de burger kiest het huidige kabinet voor een landbouwbeleid dat aan naleving van dierenwelzijnsregels geen enkele prioriteit toekent en de belangen van dieren welbewust slachtoffert aan het streven naar zelfregulering door de sector.

Onderzoek toont aan dat het kabinetsbeleid van Balkenende II nog maar door 19% van de bevolking wordt gesteund: vier op de vijf Nederlanders heeft geen vertrouwen meer in het huidige kabinet. Het draagvlak voor het regeringsbeleid is dusdanig smal dat de regering omwille van haar eigen geloofwaardigheid de enige juiste conclusie zou moeten trekken: Nederland is toe aan nieuwe verkiezingen. Het welzijn van dieren dreigt onder Balkenende II definitief te verzuipen, en het is tijd dat Nederland de kans krijgt om te redden wat er nog te redden valt.

Meer informatie over de omsingeling vindt u op www.keerhettij.nl

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief