Moties Partij voor de Dieren aange­nomen


2 oktober 2007

Den Haag, 2 oktober 2007- De Tweede Kamer heeft vanmiddag in grote meerderheid ingestemd met twee moties van de Partij voor de Dieren om de fraude rond de handel in wilde dieren en planten aan te pakken.

Nederland heeft zich samen met andere landen verbonden aan afspraken die de handel in bedreigde dier- en plantensoorten reguleren (CITES). Al jaren komen uit binnen- en buitenland signalen dat Nederland een zwakke plek vormt in de handhaving, met grote grijze circuits. Er kan gemakkelijk worden gefraudeerd met vergunningen en er is te weinig expertise en capaciteit beschikbaar bij de handhavende instanties. Het opsporen en aanpakken van de zeer lucratieve illegale handel in dieren en planten krijgt te weinig prioriteit. Bovendien laat de samenwerking en uitwisseling van informatie door de verschillende betrokken instanties veel te wensen over.

De tweejaarlijkse CITES-conferentie, waarbij door zo’n 170 landen wordt gesproken over de bescherming van met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten, heeft eerder dit jaar plaatsgevonden in Nederland. Kamerlid Esther Ouwehand heeft aangedrongen op vervolgoverleg met minister Verburg over de handhaving. Ze heeft er daarbij voor gepleit om alle betrokken organisaties uit te nodigen om de Kamer breed te informeren over de bestaande problemen. Het ronde tafelgesprek met onder andere de AID, de Douane, het Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties als Stichting AAP, het Wereld Natuur Fonds en de Dierenbescherming, bevestigde het vermoeden dat het Nederlandse CITES-beleid flink moet worden verbeterd.

De aangenomen moties van Esther Ouwehand betreffen het aanpakken van de fraudegevoeligheid van het vergunningensysteem en het ontwikkelen van een centraal informatie-uitwisselingsysteem. Een derde motie over het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de praktijk van de handhaving, die samen met SP en Groen Links werd ingediend, is verworpen.

Lees hier onze bijdrage aan het algemeen overleg over de CITES-handhaving van 13 september

Zie hieronder de twee moties:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat diverse instanties betrokken bij de handhaving van de CITES-regelgeving -inclusief het CITES-bureau, aangeven dat het huidige vergunningensysteem voor de handel in bepaalde diersoorten fraudegevoelig is of kan zijn;

overwegende, dat deze (mogelijke) fraudegevoeligheid verweving van legale en illegale handel in de hand werkt waardoor ‘grijze circuits’ kunnen ontstaan (WNF, 2007);

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om de fraudegevoeligheid van het huidige vergunningensysteem aan te pakken, met hierbij aandacht voor de identificatie en registratie van dieren en de mogelijkheid voor het invoeren van een opvolgingsplicht;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van VelzenDe Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het rapport ‘Het product biodiversiteit’ (WNF, 2007) uitwijst dat transparantie en toegankelijkheid van informatie over de handel in flora en fauna cruciaal zijn om handelslijnen te kunnen volgen, de effectiviteit van het beleid te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen bepalen;

constaterende, dat diverse partijen betrokken bij de CITES-handhaving, waaronder maatschappelijke organisaties, hebben aangegeven dat deze transparantie en onderlinge informatie-uitwisseling verre van optimaal is;

verzoekt de regering een plan van aanpak te ontwikkelen om de transparantie te bevorderen;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken voor het ontwikkelen van een centraal informatiesysteem dat voor alle betrokken partijen toegankelijk is, met daarin gegevens over de omvang van de handel in flora en fauna, gegevens over inbeslagnames en over de afhandeling van strafzaken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over de subsidiering door de staat aan het Koninklijk Jachtdepartement

Den Haag, 30 september 2007- De Partij voor de Dieren heeft vervolgvragen gesteld over de bijdrage van de staat aan het Konin...

Lees verder

Opinie: Extra betalen voor vlees is niks nieuws

De doorrekening door CPB en NMP van het burgerinitiatief lijkt van elastiek. Zowel voor- als tegenstanders van biefstukbelast...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief