Motie Partij voor de Dieren steekt stokje voor plannen minister om minder natuur­gronden te reali­seren


15 juli 2008

Kamer wil dat regering vasthoudt aan de bestaande aantal hectares om te zetten landbouwgrond in natuur

De natuur in Nederland staat onder grote druk en er is nog zeker 80.000 hectares nieuwe natuur nodig om de klappen van de voortdurende aantasting van de leefomgeving van dieren op te kunnen vangen. Samen met de al aanwezige natuurgebieden vormen deze hectares de ecologische hoofdstructuur (EHS); een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden dat in 2018 gerealiseerd moet zijn.

In het EHS beleid is vastgelegd dat nog circa 40.000 hectare door de overheid zal worden aangekocht en dat de andere helft via particulier natuurbeheer gerealiseerd moet worden. Het verwerven van deze hectares en het omzetten van landbouwgronden in natuur verloopt echter moeizaam omdat boeren niet willen meewerken. Zij wachten liever totdat de grond meer waard wordt, bijvoorbeeld voor huizenbouw of gebruiken de wereldwijde voedselcrisis als een smoes om gronden niet te hoeven verkopen.

Minister Verburg van Landbouw bleek gevoelig voor de boerenlobby en stelde de Kamer voor om minder natuurgronden aan te kopen. In plaats daarvan wilde zij dat boeren dan maar wat meer aan agrarisch natuurbeheer zouden gaan doen. Terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving na uitgebreid onderzoek nog onlangs heeft geconcludeerd dat het agrarisch natuurbeheer door boeren zeer weinig heeft opgeleverd voor de flora en fauna in Nederland.

Gelukkig bleek uiteindelijk een meerderheid in de Kamer het beschermen en in stand houden van de natuur in Nederland belangrijker te vinden dan de boerenbelangen. Een motie van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd onverkort vast te houden aan de bestaande taakstelling voor het aantal hectares om te zetten landbouwgrond in natuur heeft het op de laatste dag voor het reces gehaald, met steun van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en D66.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief