Explo­sieve stijging Q-koorts besmet­tingen


15 juli 2008

Partij voor de Dieren bepleit zwaardere maatregelen om verdere verspreiding tegen gaan.

In Brabant is het aantal gevallen van Q-koorts de laatste weken explosief toegenomen. Inmiddels zijn al bijna vierhonderd mensen besmet met de bacterie die vooral via mest van geiten en schapen wordt verspreid. De huidige maatregelen om verdere besmettingen tegen te gaan lijken niet afdoende. De GGD en diverse gemeenten in Brabant maken zich zorgen over de sterke stijging van het aantal ziektegevallen. Hulpverleners willen meer duidelijkheid over hoe zij kunnen voorkomen zelf besmet te raken. De Partij voor de Dieren is van mening dat de regering te weinig maatregelen neemt om mensen afdoende te beschermen tegen de ziekte die door de veehouderij wordt verspreid. Bovendien is onduidelijk wie moet opdraaien voor de kosten en of patiënten de geleden schade kunnen verhalen op de veroorzakers. De Partij voor de Dieren heeft hierover Kamervragen gesteld.

De Partij voor de Dieren wil dat inzichtelijk wordt gemaakt welke maatschappelijke kosten en risico’s voor de volksgezondheid zijn verbonden aan de grootschalige en intensieve vleesproductie in Nederland. Marianne Thieme: “de intensieve wijze waarop dieren in Nederland worden gehouden is een groot gevaar voor de volksgezondheid omdat dierziekten zoals Q-koorts ook steeds vaker mensen treffen. Het is onterecht dat onze samenleving de risico’s en gevaren die voortkomen uit de bio-industrie maar moet accepteren. We willen daarom duidelijkheid over de rekening die wij als burgers gepresenteerd krijgen voor de uitwassen van de veehouderij.”

Q-koorts komt voornamelijk voor bij geiten en schapen en leidt bij drachtige dieren vaak tot een miskraam. De bacterie verspreidt zich via de mest van zieke dieren. Het is sinds drie weken verboden voor bedrijven met besmette dieren om mest over het land uit te rijden. De ziekte wordt van dier op mens overgedragen via de lucht. In Nederland zijn de meeste besmettingen geregistreerd in het gebied tussen Den Bosch en Nijmegen. Het ziektebeeld bij mensen varieert van griepachtige verschijnselen tot zware longontsteking. Q-koorts is gevaarlijk voor zwangere vrouwen omdat het risico op een miskraam wordt vergroot. Zwangere vrouwen worden nog niet structureel getest op de aanwezigheid van de bacterie. De Partij voor de Dieren dringt hier via Kamervragen wel op aan.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft al drie keer eerder Kamervragen gesteld over Q-koorts:

- 2 juni 2008 - Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over noodzaak meldingsplicht Q-koorts

- 8 mei 2008 - Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over nieuwe gevallen van Q-koorts besmettingen bij mensen in Brabant

- 4 september 2007 - Kamervragen aan de minister van VWS en de minister van LNV over de gevaren van Q-koorts voor mensen en dieren

Ook het Statenlid van de Partij voor de Dieren in Noord Brabant, Birgit Verstappen heeft diverse malen vragen gesteld:

- 7 maart 2008 - Aanvullende Statenvragen Q-koorts

- 14 februari 2008 - Statenvragen Q-koorts

Al eerder is het onderstaande bericht verschenen over de Q-koorts:

- 11 juni 2008 - Partij voor de Dieren overtuigt CDA ministers: Q-koorts verplicht melden

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief