Verbod op seks met dieren 1 juli 2008 eindelijk een feit


14 juli 2008

De Kamer heeft het wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Harm-Evert Waalkens voor een verbod op seks met dieren met algemene stemmen aangenomen. Ontucht met dieren wordt dankzij dit voorstel een strafbaar feit. De Partij voor de Dieren is blij dat het wetsvoorstel op steun heeft kunnen rekenen, maar heeft tijdens de debatten op 25 juni en 13 maart voorafgaand aan de stemmingen wel een aantal kanttekeningen geplaatst bij de inhoud en strekking van dit voorstel. Niet de intrinsieke waarde van het dier, maar de menselijke zeden staan hierin namelijk centraal. “Deze insteek laat ruimte voor een zeer brede interpretatie en daar is het welzijn van dieren niet mee gediend”, aldus Kamerlid Esther Ouwehand.

De initiatiefwet van Waalkens stelt het louter beroeren van de geslachtsdelen van dieren, het bevredigen van dieren door de mens zonder geslachtsgemeenschap en de werkelijke geslachtsgemeenschap van mens met dier strafbaar. Economisch gedreven handelingen met dieren die ten nadele zijn van de seksuele integriteit, zoals het kunstmatig insemineren van koeien en het verwijderen van teelballen bij biggen zonder verdoving, worden hiermee echter niet strafbaar gesteld. Dit omdat deze handelingen een ontuchtig karakter zouden ontberen. De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat de aantasting van de seksuele integriteit van dieren strafbaar moet zijn en heeft daarom een motie en twee amendementen ingediend om seks met dieren te verbieden vanuit het oogpunt van de bescherming van het dier in plaats van de menselijke zeden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief