Misstanden Neder­landse varkenstrans­porten duren voort


20 december 2007

Deze week is tot tweemaal toe een Nederlandse transporteur van varkens door de Oostenrijkse politie aangehouden. De politie trof overbeladen vrachtwagens aan en door de kou was de watervoorziening bevroren, waardoor de varkens niet konden drinken. Ook in Duitsland is in deze week een overbeladen vrachtwagen aangehouden. De misstanden duren voort en de minister wil de controle op de transporten ook na al deze incidenten overlaten aan de sector.
De Partij voor de Dieren vindt dat onbegrijpelijk en zal de minister hier wederom op aanspreken tijdens de behandeling van de Nota Dierenwelzijn in januari.

Het is duidelijk dat de Nederlandse controle op het opladen van varkens onvoldoende is, zodat te volle vrachtwagens zonder voorzieningen voor dieren gewoon kunnen vertrekken. In Nederland zijn niet altijd dierenartsen aanwezig om het opladen en de gezondheid van dieren te controleren. Een briefwisseling tussen dierenrechtenorganisatie Animals Angels en de Europese Commissie heeft uitgewezen dat de minister van Landbouw hiermee in strijd handelt met de Europese verordening voor het transport van dieren. De minister ontkent dat dit het geval is, maar weigert een schriftelijke goedkeuring van de Europese Commissie of het Europese Hof van haar werkwijze aan de Kamer te overleggen. De Partij voor de Dieren zal nu zelf bij het Europese Hof de werkwijze van de minister toetsen.

De bijdragen van de Partij voor de Dieren wat betreft misstanden in de transporten van levende dieren:


Moties:

https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/126
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/89
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/90
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/91
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/62
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/63
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/64
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/motie/66

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief