Offer­feest kost dieren nog altijd pijnlijk de kop


20 december 2007

Het is weer zover, vandaag gaat het jaarlijkse Offerfeest van start. Wij hebben de afgelopen dagen veel e-mails en brieven ontvangen van ongeruste en verontwaardigde mensen. De twee meest prangende vragen zijn wel: “Hoe is het mogelijk dat onverdoofd slachten in Nederland nog steeds wordt toegestaan?” en “Wat doet de PvdD hieraan?”.

De Partij voor de Dieren brengt dit onderwerp voortdurend onder de aandacht van de regering en de andere politieke partijen. Onverdoofd halalslachten wordt in Nederland toegestaan op grond van godsdienstvrijheid. Dit is echter onterecht omdat zowel binnen de Islam als het Jodendom bepaalde vormen van verdoven of bedwelmen worden geaccepteerd. De Partij voor de Dieren heeft in de Kamer op verschillende manieren geprobeerd deze vormen van verdoven verplicht te stellen.

Op 18 december hebben wij vragen ingediend over halalslachten voor de feitelijke vragenronde Nota Dierenwelzijn.

• Kunt u aangeven waarom u het onverdoofd halalslachten blijft toestaan, terwijl in andere landen het onverdoofd slachten van dieren allang is verboden?
• Kunt u aangeven waarom u dierenleed onder het mom van godsdienstvrijheid laat voortduren?
• Kunt u aangeven, hoe u voorkomt dat onder het mom van godsdienstvrijheid, inmiddels al 20% van de dieren in Nederland halal of koosjer wordt geslacht, terwijl deze dieren in het gewone circuit (dus zonder etiket met halal of kosher) op de markt worden gebracht?
• Kunt u toezeggen dat u, gezien de grote welzijnsproblemen die dieren ondervinden die onverdoofd worden geslacht, snel over zult gaan op de verplichting van een door de halal en koosjer voorgeschreven verdovings- en bedwelmingsmethoden voor alle dieren die op deze wijze worden geslacht?

Ook tijdens de Landbouwbegroting op 31 oktober hebben wij dit onderwerp onder de aandacht gebracht van de minister. Op 1 november 2007 en 12 december 2006 hebben wij moties ingediend voor een verbod op het onverdoofd, ritueel slachten. Het CDA, de CU, PvdA en SGP hebben onze moties echter niet gesteund, waardoor deze verworpen zijn. Het is dan ook aan deze vier partijen te wijten dat een verbod op deze zeer dieronvriendelijke slachtmethode eind 2007 nog steeds niet in zicht is.

In het `Besluit doden van dieren’ staat dat het slachten van dieren plaats moet vinden na voorafgaande bedwelming. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor culturele en religieuze tradities. Het produceren, verkopen en exporteren van vlees van onverdoofd geslachte dieren is in Nederland dus bij wet toegestaan. In de praktijk worden dieren overigens ook om bedrijfseconomische redenen niet zelden met te zwakke stroom bedwelmd. Als gevolg hiervan worden jaarlijks miljoenen dieren onverdoofd geslacht.

De Partij voor de Dieren is van mening dat slachten van dieren altijd gepaard moet gaan van voorafgaande verdoving. iedere uitzondering hierop is onacceptabel. Wij zullen hier tegen blijven ageren zoals we dat al vanaf de oprichting van onze partij in 2002 doen.Klik hier om het opinieartikel `PvdA wil de gelovige en de geit sparen’ van Marianne Thieme te lezen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief