Mini­sym­posium over weten­schaps­bundel Méér! in plenaire zaal Eerste Kamer


28 mei 2013

De wetenschapsbundel met de titel Méér! van Marianne Thieme (red.) is gister gepresenteerd in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Wetenschappers die hun bijdrage leverden aan de nieuwe bundel, gaven een reeks van analyses die ervoor pleiten de grenzen van de aarde als uitgangspunt te kiezen voor ons handelen. Méér! is een leidraad voor politici, beleidsmakers en burgers om een radicale omslag mogelijk te maken naar andere, duurzame beleidskeuzes.

Méér! is het kernthema geworden van onze samenleving: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde is voor geluk en welvaart. Waar economie ooit de wetenschap van het voortbrengen en verdelen van schaarse goederen en middelen was, is inmiddels vrijwel exclusief aandacht voor geld en monetaire vraagstukken. De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis, manifesteert zich nu als monetaire crisis. Én het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitcrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarste problemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

In Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. De bijdragen komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken werkbare oplossingen voor de crises bepleiten.

Ter gelegenheid van de uitgave van het boek werd gister een minisymposium gehouden in de historische plenaire zaal van de Eerste Kamer. Onder de toehoorders bevond zich ook René Gude, de nieuwe Denker des Vaderlands.

Hans Achterhuis noemde de Partij voor de Dieren recent ‘de enige partij die een andere economische toekomst’ bepleit. Het boek Méér! heeft met nadruk geen partijpolitieke achtergrond, maar wil alle politici, beleidsmakers en burgers inspireren tot het maken van andere, duurzame keuzes die mogelijk zijn binnen de draagkracht van de aarde.

De bundel Méér! is voor niet-leden binnenkort verkrijgbaar via www.partijvoordedieren.nl. Leden kunnen het boek nu al bestellen, klik hier.

Wetenschappers die een bijdrage leverden aan het boek Méér!


Louise Vet


Arjen Hoekstra


Bert Smit


Arjo Klamer


Leida Rijnhout


Arnold Tukker


Jan Rotmans

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief