Minister Verburg trekt privi­leges dier­trans­por­teurs in onder druk van Tweede Kamer


9 september 2007

Den Haag, 10 september 2007- Minister Verburg heeft aangekondigd alle brancheprotocollen voor de veevervoerders in te trekken op woensdag 12 september, de dag dat SP, PvdD, Groen-links, PVV en PvdA de minister in een spoeddebat ter verantwoording roepen. Aanleiding voor het spoeddebat is het grote aantal incidenten met overbeladen veewagens, verwaarloosde en mishandelde dieren en de maatschappelijke commotie die daarover is ontstaan. Transporteurs van levende dieren worden vanaf woensdag bij de vrachtwagen aan de laadklep gecontroleerd door een dierenarts van de VWA. De Partij voor de Dieren had de minister hierom gevraagd in de kamervragen die zij half augustus stelde.

In een brief die de minister vrijdagavond laat naar de kamer gezonden heeft, laat ze weten dat eerst nog het vertrouwen had dat de sector haar eigen verantwoordelijkheid zou nemen. De minister stelt nu echter vast dat “gelet op de gebeurtenissen in de afgelopen tijd, geconstateerd moet worden dat door een aantal vervoerders de zorgplicht nog in onvoldoende mate serieus genomen wordt”. Hierdoor zegt de minister zich genoodzaakt te voelen om voor de gehele sector maatregelen te nemen.

De minister stelt intensivering van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, “vanwege het verminderde vertrouwen in de sector”. Er zullen vliegende brigades van inspecteurs worden ingesteld, die gericht zullen zijn op risicovolle transporten.

De Partij voor de Dieren ziet in het besluit van de minister een eerste doorbraak onder maatschappe-lijke en politieke druk. Hoewel het zeer te betreuren valt dat de minister pas tot maatregelen overgaat nadat camerateams van de Dierenbescherming, Dier&Recht, Animals Angels, Compassion in World Farming e.a. zeer schrijnende overtredingen van de regels hebben vastgesteld. Het is goed dat er eindelijk een aanvang genomen wordt met maatregelen om het transport van dieren volgens de regels te laten plaatsvinden.

In de afgelopen maanden stelde de Partij voor de Dieren 5 maal kamervragen over de schrijnende omstandigheden waaronder veetransporten plaatsvinden. Keer op keer meende de minister sussende woorden te moeten spreken. Kennelijk is de besluitvorming van de minister kort voor het weekend in een stroomversnelling gekomen onder druk van het naderende spoeddebat.

De Partij voor de Dieren is zeer verheugd over het voortschrijdend inzicht van de minister, maar is van mening dat naleving van de bestaande voorschriften slechts een eerste stap kan zijn. Niet alleen handhaving kan leiden tot verbetering van de omstandigheden waaronder vee vervoerd wordt, er zal op korte termijn strengere regelgeving moeten komen. Ook zullen de vervoerstijden moeten worden ingeperkt om ernstig dierenleed te voorkomen.

De Partij voor de Dieren organiseert voorafgaand aan het spoeddebat op dinsdag 11 september een rondetafelgesprek waarin dierenbeschermingsorganisaties de politiek nader kunnen informeren over de achtergronden van de misstanden in het veetransport.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 september van 16.00 uur tot 17.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, Plein 2, Den Haag

Gerelateerd nieuws

Standpunt PvdD initiatiefwetsvoorstel Waalkens

De Tweede Kamer kan zich binnenkort buigen over een wetsvoorstel om seks met dieren te verbieden. De Partij voor de Dieren is...

Lees verder

Universiteit Leiden serveert Halal-vlees van onverdoofd geslachte dieren

Amsterdam, 10 september 2007 - Universiteit Leiden serveert dit studiejaar voor het eerst Halal-vlees in haar kantines. Dit i...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief