Minister Klink belooft beter­schap op dier­proe­ven­dossier


11 november 2009

Den Haag, 11 november 2009- Minister Klink van Volksgezondheid geeft gehoor aan de oproep van de Partij voor de Dieren om een fundamentele discussie te voeren over de ethische en maatschappelijke aanvaardbaarheid van dierproeven voor discutabele doeleinden, zoals onderzoek naar de gevolgen van het overconsumeren van fastfood dat wordt uitgevoerd met de beruchte snackbarvarkens. Ook zegde de minister toe te onderzoeken hoe het komt dat jaarlijks meer dan 400.000 dieren als overtollige voorraad worden gedood. Daardoor is het totale aantal dieren dat wordt gefokt en gedood voor proefdieronderzoek de laatste jaren fors gestegen. Om gerichter te kunnen sturen op het beleid, zal het kabinet daarnaast op verzoek van de Partij voor de Dieren voortaan jaarlijks aan de Tweede Kamer rapporteren over de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van dierproeven.

Deze beloften deed Klink vandaag naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren tijdens de behandeling van de VWS-begroting voor 2010. Eerder zegde de minister de partij al toe uit te zoeken waarom de goedkeuring en invoering van alternatieven voor dierproeven tot nu toe zeer moeizaam verloopt.

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand wees erop dat het kabinet wel veel ambitie heeft uitgesproken op dit terrein, maar te weinig in actie komt. De minister beloofde daarop beterschap. Sinds drie jaar is het budget voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven op aandringen van de Partij voor de Dieren verdubbeld. De partij ziet dat als een goede eerste stap, maar het is nog altijd onvoldoende. Ouwehand: “Proefdiervrije technieken zijn beter voor mensen, zijn goedkoper en besparen dieren akelige experimenten. Investeren in alternatieven levert dus win-winsituaties op, maar veel actie zien wij niet. Het Nederlandse onderzoekspotentieel voor alternatieven voor dierproeven kan veel beter worden benut. Laten we innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls geven om Nederland weer een echte koploperspositie te geven op dit steeds belangrijker wordende onderzoeksterrein.”

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel gedaan om 4,5 miljoen euro extra te investeren in een kennisinfrastructuur op het gebied van de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. In december zal hierover worden gestemd.

Gerelateerd nieuws

Marianne Thieme stelt vragen over export van levende varkens naar China

Als het aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ligt vervoert Nederland binnenkort levende varkens ...

Lees verder

Overheid stelt gevolgen Q-koorts ondergeschikt aan economische belangen

Marianne Thieme vraagt opheldering aan de minister van LNV Den Haag, 11 November 2009 - Nederland is in rep en roer over de M...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief