Marianne Thieme stelt vragen over export van levende varkens naar China


11 november 2009

Als het aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ligt vervoert Nederland binnenkort levende varkens naar China. Directeur-generaal Annemie Burger van het ministerie van LNV tekende namens minister Verburg in China een protocol om dat te realiseren. Marianne Thieme vindt het exporteren van levende varkens naar China zorgwekkend en heeft de ministers van LNV en VROM middels Kamervragen om opheldering gevraagd.

Marianne Thieme wil weten op welke wijze de varkens vervoerd gaan worden en hoelang een transport duurt, helemaal in relatie tot de enorme welzijnsproblematiek die het diervervoer in Europa al met zich meebrengt. Daarnaast vraagt ze zich af hoe het stimuleren van de vleesconsumptie in China via exporteren van varkensvlees en fokvarkens zich verhoudt tot het regeringsstandpunt dat ‘vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is’. Het is opmerkelijk dat de minister het Nederlandse publiek oproept om de vleesconsumptie te minderen en vervolgens in China de productie en consumptie van dierlijke eiwitten bevordert.
Nederland hield ook al eerder een melkvee-demonstratieproject dat de Chinese premier Wen Jiabao op het idee bracht om schoolkinderen een halve liter melk per dag te laten drinken.

Verschillende wetenschappers geven aan dat de vleesconsumptie wereldwijd verminderd moet worden. Vlees is namelijk een inefficiënte eiwitbron. Een derde van het wereldwijde landbouwareaal wordt gebruikt om veevoer te verbouwen, ook in landen waar mensen zelf honger hebben. Zeventig procent van de kap van het tropisch regenwoud hangt direct samen met de veeteelt, de grond is nodig om het veevoer op te verbouwen. Het vergt duizenden liters meer schoon water om een kilo vlees te produceren dan een kilo hoogwaardige plantaardige eiwitten zoals soja. Daarnaast is de veehouderij zeer milieuvervuilend: de veehouderij stoot meer broeikasgassen uit dan alle verkeer en vervoer tezamen, zoals de klimaatfilm Meat the Truth laat zien.

Het stimuleren van de vleesconsumptie in China zal het welzijn van dieren, het milieu, de natuur en een eerlijke voedselverdeling negatief beïnvloeden en past niet in een tijd waarin we moeten investeren in duurzame ontwikkelingen.

klik hier voor de Kamervragen van Marianne Thieme.

Gerelateerd nieuws

Jonathan Safran Foer: Nooit meer dieren eten

Vandaag is het boek ‘Dieren eten’ van Jonathan Safran Foer gelanceerd. Tot enkele jaren geleden was Jonathan Safran Foer afwi...

Lees verder

Minister Klink belooft beterschap op dierproevendossier

Den Haag, 11 november 2009- Minister Klink van Volksgezondheid geeft gehoor aan de oproep van de Partij voor de Dieren om een...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief