Minder vlees is noodzaak voor klimaat


3 december 2014

“De veehouderij produceert meer broeikasgassen dan alle auto’s, treinen, vliegtuigen en schepen bij elkaar. Het verminderen van de wereldwijde vleesconsumptie is daarom essentieel om de opwarming van de aarde binnen de acceptabele twee graden te houden”, aldus denktank Chatham House in zijn vandaag gepubliceerde rapport. De Partij voor de Dieren verzoekt de regering vandaag in het Klimaatdebat met de Minister-President om beleid op te stellen om de vlees- en zuivelconsumptie te verminderen.

foto: Meat Atlas, Heinrich Böll Foundation / Friends of the Earth Europe, wikimedia

Marianne Thieme: ”Als we allemaal in Nederland 1 dag in de week geen vlees zouden eten, dan zou dat net zoveel effect hebben als 1 miljoen auto’s van de weg halen. Het hoeft niet moeilijk of kostbaar te zijn.” “Onze exportdrift is gericht op het verhogen van de consumptie van vlees en zuivel in de opkomende economieën. Beter dan het exporteren van het klimaatprobleem is het exporteren van klimaatoplossingen. Het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn bij uitstek goed in het weerbaar maken van landen tegen overstromingen.”

Het smelten van de gletsjers leidt er deze eeuw nog toe dat een zesde van de wereldbevolking op zoek moet naar een nieuwe plek om te wonen, met alle humanitaire en geopolitieke problemen van dien. Thieme: “De overheid moet de kaders waarin de vrije markt zich kan bewegen vaststellen, niet het bedrijfsleven. Het is onverantwoord om het bedrijfsleven op onder meer de klimaattop in Lima invloed te laten hebben op het tempo waarbinnen de maatregelen genomen worden om de aarde te redden. We stimuleren ze liever om met technologische oplossingen en duurzame producten te komen.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief