Genetisch geknoei genoeg geweest


3 december 2014

Proefdierlaboratoria hebben vorig jaar bijna 450.000 dieren opgeofferd aan genetische manipulatie, een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 2012. Daarmee is het aantal proefdieren dat in Nederland wordt gebruikt, in tegenstelling tot wat staatssecretaris Dijksma suggereerde, nauwelijks gedaald. Genetisch geknoei aan dieren roept grote morele bezwaren op in de samenleving en toch stijgt het aantal genetische experimenten met dieren fors. Daarom roept de Partij voor de Dieren op tot een verbod op het genetisch manipuleren van proefdieren.

Esther Ouwehand doet vanavond haar oproep in de Tweede Kamer tijdens het debat over de dierproeven: “Genetisch geknutsel met dieren is op zichzelf al onethisch. Nu we zien dat het aantal proefdieren dat wordt opgeofferd in genetische experimenten explosief stijgt, is het zaak een pas op de plaats te maken. Als je het aantal dierproeven terug wilt dringen, kun je genetische proeven met dieren niet ongebreideld laten groeien.”

Dijksma meldde vorige week dat er in 2013 zo’n 526.000 dierproeven zijn gedaan, een daling met 10%. De dieren die na mislukte genetische manipulatie of als fokoverschot ‘in voorraad’ zijn gedood laat zij ten onrechte buiten beschouwing en moeten daar nog bij worden opgeteld (samen ruim 574.500 dieren). Het totaal aantal dieren dat vorig jaar in laboratoria is gedood komt zo op bijna 1,1 miljoen; nauwelijks een daling ten opzichte van 2012.

80% dierproeven overbodig
Wetenschappers van onder andere Radboud UMC wijzen erop dat 80% van de dierproeven niet voldoet aan de basisvoorwaarden voor goed wetenschappelijk onderzoek. Al deze proeven moeten worden geschrapt, vindt de Partij voor de Dieren. Dat kan door wetenschappers te verplichten uitgebreid literatuuronderzoek te doen voordat ze overwegen een dierproef uit te voeren. Ook centrale opslag van gegevens over dierproeven kan onnodige dierproeven voorkomen. Esther Ouwehand dringt er bij staatssecretaris Dijksma op aan haar eerder aangenomen moties daarover uit te voeren.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief