Miljoe­nennota is kost­baarste verkie­zings­cam­pagne ooit


16 september 2015

De miljoenennota 2015 is de duurste verkiezingscampagne ooit stelt Marianne Thieme tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het is een noodplan van regeringspartijen die nieuwe verkiezingen vrezen en daarom met cadeautjes strooien. De PvdD-fractievoorzitter roept het kabinet op het fossiele denken los te laten en innovatiever aan de slag te gaan met de grote uitdagingen rondom zorg, inkomen en een leefbare planeet.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer pleit fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) voor meer medemenselijkheid, meer schone lucht, meer natuur, meer biodiversiteit, meer zorg, meer dierenwelzijn, meer onderwijs, meer gezondheid en redenen tot meer vertrouwen in de toekomst. Zij verwijt het kabinet fossiel denken: “Laat de economie groeien en alles komt goed; steeds meer mensen realiseren zich dat zulk denken in de afgelopen decennia niet gezorgd heeft voor meer zekerheid, meer geluk, en meer rechtvaardigheid. Integendeel. De mensen zijn bozer en onzekerder dan ooit. De financiële crisis, de bankencrisis, de klimaatcrisis, ze maken duidelijk dat het systeem volledig is vastgelopen!

Thieme noemt de miljoenennota de allerduurste verkiezingscampagne ter wereld ooit: “De duurste verkiezingscampagne tot nu toe was die voor de herverkiezing van Obama. Die kostte 1 miljard dollar. In Nederland wordt er 5 miljard aan belastinggeld in de herverkiezingscampagne van VVD en PvdA geïnvesteerd. Ze moeten wel. Ze kunnen zich geen verkiezingen veroorloven bij de huidige peilingen.

Onmachtige regering
Thieme benadrukt de onmacht van de huidige regering om de grote problemen die ons voorliggen aan te pakken “Het kabinet pakt de rol niet op om de kwetsbare waarden te beschermen. Het kiest voor vrijhandel en laat geld bijdrukken om het eigen falen en het eigen begrotingstekort te verdoezelen. Het bouwt de komende jaren de investeringen in het klimaatbeleid af, terwijl we onder de zeespiegel leven en zeer belanghebbend zijn bij een deugdelijk klimaatbeleid.

Vluchtelingenstromen
Thieme roept het kabinet op om de eigen rol en verantwoordelijkheid in de grote wereldproblemen onder ogen te zien, zoals bij de vluchtelingenstromen: “Mijn fractie verwacht van de regering dat ze maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen vluchten. Nederland kan dat niet alleen, maar we hebben wel de mogelijkheid om in ieder geval ons eigen gedrag dat voor conflicten en vluchtelingenstromen zorgt onder de loep te nemen en te veranderen. Daar heeft het kabinet nog geen begin mee gemaakt. Sterker nog, door de huidige internationale handelspolitiek, de Nederlandse wapenleveranties en het gebrekkige klimaatbeleid zullen de vluchtelingenstromen eerder toenemen.

Lees hier de gehele spreektekst.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Opinie: TTIP: een ratrace to the bottom

Stop de onderhandelingen over dit gevaarlijke verdrag Gepubliceerd op Joop.nl op 5 april 2015 Het water staat de Europese v...

Lees verder

Stop malafide puppyhandel!

Esther Ouwehand wil dat het kabinet harder optreedt tegen de internationale malafide puppyhandel. Dankzij de inzet van de Par...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief