Mili­eu­vonnis rechter heeft direct gevolgen


13 september 2017

De Partij voor de Dieren vindt dat een groot aantal vervuilende bouwprojecten die het Rijk financiert moet worden stilgelegd. Kamerlid Van Raan heeft vandaag per project, zoals de aanleg van de A16 en de verbreding van de A27, vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Reden voor de meer dan dertig Kamervragen is de rechterlijke uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de staat die vermeldt dat de overheid geen actie mag ondernemen die kan leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding. Van Raan wil vooral inzichtelijk krijgen welke implicaties de uitspraak heeft. Daarnaast moeten projecten die een mogelijk gevaar vormen voor de gezondheid van burgers gestaakt of voorkomen worden.

De partij heeft provinciale- en gemeentefracties, waaronder in de G4, gevraagd te helpen met het opstellen van een lijst van rijksprojecten die leiden tot (hernieuwde) grensoverschrijding van de luchtkwaliteitsnorm. Inmiddels hebben ook burgerinitiatieven zoals d’Oude Stadt in Amsterdam informatie over schadelijke projecten aangeleverd. Van Raan zal per project vragen aan de bewindsvrouw blijven voorleggen.

Lammert van Raan: "De tijd voor schone lucht is nu. De rechter was daar heel duidelijk in. Wij zullen er op blijven hameren dat de overheid onmiddellijk haar verantwoordelijkheid neemt.”

De nieuwe Kamervragen vindt u hier.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief