Meteen debat over lucht­ver­vuiling na uitspraak rechter


7 september 2017

De overheid moet er zo snel mogelijk alles aan doen om luchtvervuiling in Nederland aan te pakken. Dit bepaalde de rechter vandaag in het Kort Geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. Kamerlid Lammert van Raan heeft direct een debat aangevraagd met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om te weten welke acties zij gaat nemen.

“Ik wil allereerst Milieudefensie feliciteren met deze mooie overwinning”, zegt Van Raan. “In het vonnis staat dat er binnen twee weken een plan op tafel moet liggen dat vermeldt hoe Nederland aan de Europese grenswaarden gaat voldoen. Hiermee bevestigt de rechter op basis van alle beschikbare informatie dat de noodzaak voor goede luchtkwaliteit groot is. Het is nu aan de staatssecretaris om onmiddellijk maatregelen te treffen en een daarvan moet zijn: concrete handhaving.”

Milieudefensie werd tijdens het vonnis volledig in het gelijk gesteld. Daarnaast verbiedt de rechter dat er nog maatregelen genomen worden die leiden tot nieuwe overschrijdingen van de wet.

Van Raan vervolgt: “Luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide schaadt de gezondheid van veel mensen. Dit vonnis biedt hen eindelijk hoop op gezonde lucht.”

Update 11 september 2017

Na de winst van Milieudefensie en stichting Adem in de rechtszaak tegen de Staat over de luchtkwaliteit in Nederland verzocht Lammert van Raan de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk te debatteren over deze uitspraak. De formerende partijen gaven geen steun aan deze aanvraag, maar doordat er meer dan dertig leden wel steun verleenden, komt er een dertigledendebat. Momenteel is niet bekend wanneer dit zal zijn. Om toch zo snel mogelijk inzicht te krijgen in het plan van aanpak van de staatssecretaris heeft Van Raan de bewindsvrouw de onderstaande vragen gesteld.

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu inzake de uitspraak in de Milieudefensie rechtszaak.


1.Deelt u de mening dat het beschamend is dat de Nederlandse Staat in drie jaar tijd drie maal terecht is gewezen door de rechtbank aangaande de luchtkwaliteit in Nederland (max. snelheid A13[1], Urgenda vs. de Staat[2], Milieudefensie vs. de Staat[3])? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u aangeven welke maatregelen u per wanneer gaat treffen? Kan de Kamer de effecten van die maatregelen controleren? Kunt u een tijdspad geven met tussendoelen? Zo nee, waarom niet?

3. Erkent u dat er een handhavingsvacuüm bestaat tussen gemeenten, provincies en centrale overheid. Zo ja, garandeert u dat er te allen tijden handhavend wordt opgetreden, lokaal, provinciaal dan wel nationaal, bij overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen? Zo nee, waaruit blijkt dat de handhaving op dit moment goed functioneert?

4. Op welke wijze heeft u naar lagere overheden gecommuniceerd dat er op dit moment geen enkele maatregel getroffen mag worden die leidt tot verdere grensoverschrijding van de EU norm?

5. Erkent u de conclusies van de Gezondheidsraad en longarts Rooijakkers[4] dat lucht die op of net onder de EU norm ligt nog altijd zeer ongezond is? Zo nee, op basis van welk wetenschappelijk onderzoek concludeert u dat de Europese norm voldoende is?

6. Bent u bereid voor Nederland strengere luchtkwaliteitsnormen in te stellen dan de huidige Europese? Zo ja, op welke termijn kunnen wij de voorstellen tegemoet zien? Zo nee, welke belangen verzetten zich er tegen om zulke nationale normen te stellen.

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/29/schultz-boekt-tussenoverwinning-over-snelheid-a13-a1421431

[2] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2043231-historische-uitspraak-over-klimaatbeleid.html

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/07/milieudefensie-rechtszaak-over-luchtvervuiling-uitspraak-a1572521

[4] https://www.trouw.nl/groen/het-kabinet-versnelt-plannen-tegen-luchtvervuiling-na-uitspraak-rechter~aa52d42c/

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief