Onderzoek naar energie-inkoop­beleid van gemeenten


7 september 2017

Minister Kamp start een onderzoek naar het energie-inkoopbeleid van gemeenten. Aanleiding is de motie van Kamerlid Frank Wassenberg die vanochtend werd ingediend tijdens een debat over duurzame energie.

Nederlandse gemeenten boekten vorig jaar nog weinig vooruitgang in het vergroenen van hun stroom-inkoop. Uit onderzoek in 2016 bleek dat slechts één derde van de gemeenten hun stroom werkelijk uit hernieuwbare bronnen, zoals windmolens dichtbij huis, haalde. Andere gemeenten kozen voor grijze stroom, soms gemaskeerd via buitenlandse certificaten. Via deze certificaten lijkt de stroom groen, terwijl er in werkelijkheid geen groene stroom voor is opgewekt.

In de overstap naar duurzame energie heeft de overheid de rol als aanjager. Daarbij hoort ook het geven van het goede voorbeeld. Frank Wassenberg vroeg de minister daarom naar een onderzoek naar het energie-inkoopbeleid van gemeenten in 2017. De minister zei toe hiernaar een onderzoek te starten.

De toezegging van minister Kamp vond plaats tijdens het debat over duurzame energie. Dit debat was aangevraagd door Frank Wassenberg omdat het aandeel duurzame energie stokt. In een jaar tijd is dit aandeel slechts met 0,1% gestegen (van 5,8% in 2015 tot 5,9% in 2016). Dat het aandeel duurzame energie stokt, komt vooral doordat het gebruik van fossiele energie nog altijd veel sterker stijgt, namelijk dertien keer zo snel als duurzame energie. De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat de overheid hard moet inzetten op energiebesparing en dat zij er alles aan moet doen om af te komen van onze afhankelijkheid van fossiele energie.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief