Mest­ver­gisters zijn risi­co­volle chemische fabrieken


16 november 2012

De Partij voor de Dieren eist een bouwstop voor mestvergisters vanwege de aanzienlijke gevaren voor omwonenden en het milieu. Uit onderzoek van KRO Reporter blijkt dat er ernstig gefraudeerd wordt en op grote schaal illegale stoffen worden toegevoegd aan de mest. Daardoor ontstaat in de mestvergisters een gevaarlijke cocktail en raakt landbouwgrond ernstig vervuild. De Partij voor de Dieren heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de gevaren van mestvergisters en wil dat de regering een bouwstop afkondigt.

Om het grote mestoverschot weg te werken, worden er overal in Nederland mestvergisters gebouwd. Aan de 150 mestvergisters die Nederland nu telt, is onder het mom van ‘groene stroom’ al 345 miljoen euro subsidie uitgegeven. Maar steeds meer mensen komen in opstand tegen deze ontwikkeling. Veel omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze zelfs dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Gemeenten en provincies reageren vaak te laks op deze klachten.

Uit het onderzoek van KRO reporter blijkt nu bovendien dat er al jaren op grote schaal gefraudeerd wordt met de producten die samen met de mest worden vergist worden. Gevaarlijk dierlijk afval wordt verkocht als plantaardig afval en vergist, terwijl dit zeer schadelijk kan zijn voor de omwonenden. De resten uit de vergisters worden bovendien op landbouwgrond gebruikt als mest. Hierdoor worden in Duitsland al gevaarlijke bacteriën gevonden, die dieren ernstig ziek kunnen maken. De politie spreekt van ernstige milieucriminaliteit, die tot zware verontreiniging van landbouwgrond kan leiden.

De Partij voor de Dieren wil dat er geen enkele mestvergister meer bijkomt in Nederland totdat risico’s voor de volksgezondheid zijn uitgesloten. De bestaande vergisters moeten tot die tijd stil worden gelegd. Bovendien wil de partij diepgravend onderzoek naar de geconstateerde fraude.

De Partij voor de Dieren maakt al jaren bezwaren tegen het steeds toekomende aantal mestvergisters in ons land. Esther Ouwehand: “Mestvergisters zijn niet rendabel en maken onze energievoorziening afhankelijk van de bio-industrie”. Energie uit mest is op geen enkele manier groen te noemen, maar wordt volop gesubsidieerd uit potjes voor duurzame energie. De Partij voor de Dieren wil die subsidies zo snel mogelijk stopzetten, en besteden aan energieopwekking die wél schoon en duurzaam is.

Esther Ouwehand: “Mestvergisters zijn niet groen. Bruine stroom is vervuilend en gevaarlijk. Onder aanvoering van het CDA wilde het vorige kabinet ons hele land volbouwen met mestvergisters om zo van het gigantische mestoverschot af te komen. Het nieuwe kabinet mag die heilloze koers niet voortzetten. Volksgezondheid en het milieu verdienen bescherming boven de economische belangen van de vee-industrie”.

Gerelateerd nieuws

Warm welkom voor de wolf!

De wolf wordt geplaatst op de lijst inheemse beschermde dieren. Daar heeft de staatssecretaris van Economische Zaken op aa...

Lees verder

Megastallensubsidies ontoelaatbaar

Esther Ouwehand roept staatssecretaris Verdaas, verantwoordelijk voor landbouw, ter verantwoording voor de massieve subsid...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief