Mega­stal­len­sub­sidies ontoe­laatbaar


19 november 2012

Esther Ouwehand roept staatssecretaris Verdaas, verantwoordelijk voor landbouw, ter verantwoording voor de massieve subsidiëring van megastallen. Aanleiding is de uitzending van De Slag om Brussel waaruit blijkt dat er nog altijd megastallen worden gefinancierd met Europees belastinggeld. De Partij voor de Dieren vindt het ontoelaatbaar dat publieke middelen worden besteed aan de nog verdere intensivering van de vee-industrie.

De uitzending toont hoe Europa de vestiging van een Amerikaanse varkensproducent in Roemenië subsidieert. De producent ontving tussen 2008 en 2010 alleen al meer dan 600 duizend euro aan Europese subsidies en is met 486 duizend varkens de grootste varkensproducent ter wereld. Door de komst van deze gigant hebben al vele lokale boeren hun bedrijf moeten sluiten. Tussen 2003 en 2007 is het aantal varkensboeren in Roemenië met 90% gedaald. Ook zou het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de uitbraak van varkenspest in 2007, doordat het niet voldeed aan de juiste sanitair-veterinaire maatregelen.

Dit is niet de eerste keer dat blijkt dat gigantische stallen in het buitenland worden gefinancierd met belastinggeld. Stichting Wakker Dier publiceerde in januari een rapport waaruit blijkt dat de overheid al jaren de bouw en uitbreiding van megastallen in het buitenland subsidieert. Om daar een einde aan te maken, heeft de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin de regering werd opgedragen op geen enkele wijze meer bij te dragen aan de financiering van megastallen in het buitenland. De regering weigert deze motie echter uit te voeren. Eind augustus publiceerde de Nicolaas G. Pierson Foundation een onderzoek waaruit bleek dat de Nederlands belastingbetaler meebetaalt aan een gigastal voor 17,8 miljoen plofkippen. De Kamervragen die de Partij voor de Dieren hierover stelde, zijn nog steeds niet beantwoord door het kabinet.

Esther Ouwehand heeft een verzoek ingediend voor het mondelinge vragenuur in de Kamer. Daar zal zij er bij de staatssecretaris van Economische Zaken op aandringen een einde te maken aan het financieren van megastallen vanuit Nederlandse en Europese publieke middelen.

Gerelateerd nieuws

Mestvergisters zijn risicovolle chemische fabrieken

De Partij voor de Dieren eist een bouwstop voor mestvergisters vanwege de aanzienlijke gevaren voor omwonenden en het mili...

Lees verder

Partij voor de Dieren eist opheldering over gebrek aan handhaving bij misstanden transport kippen

Marianne Thieme eist opheldering van de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van de uitzending van Tros R...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief