Megastallen gevaar voor volks­ge­zondheid, slecht voor milieu en dieren schieten er niets mee op


12 februari 2008

Rapport bevestigt vrees Partij voor de Dieren: mens, dier, natuur en milieu zullen schade ondervinden van varkensflats en kippentorens

Den Haag, 12 februari 2008 – Een gezamenlijk advies van het Milieu- en Natuurplanbureau, de Raad voor Dieraangelegenheden, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Raad voor het Landelijk Gebied over de effecten van megastallen wijst uit dat milieu, natuur en volksgezondheid schade kunnen ondervinden van grootschalige veehouderijbedrijven. Bovendien zal het dierenwelzijn niet worden verbeterd. Het advies is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer, die de gevolgen van megastallen voor het welzijn van dieren, het milieu, de volksgezondheid en natuur in kaart wilde laten brengen. Het rapport wordt vanmiddag gepresenteerd.

Marianne Thieme: ‘Het is geen garantie dat dieren het beter zullen hebben in een varkensflat of kippentoren, maar het wordt wel vaak als lokkertje gebruikt. Juist bij dit soort megalomane projecten waar winstbejag en lage kosten leidend zijn, zullen dieren weer het onderspit delven. En niet alleen dieren. Wij maken ons grote zorgen over de gevaren voor de volksgezondheid. Grote concentraties dieren vormen een verhoogd risico op ziekten zoals vogelpest, Q-koorts, MRSA en stafylokokken die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. De Partij voor de Dieren heeft er daarom expliciet op aangedrongen gezondheidsaspecten mee te nemen in de adviesaanvraag van de Tweede Kamer.’

Er zijn momenteel 60 plannen voor megabedrijven en veel omwonenden, huisartsen en bezorgde burgers maken bezwaar tegen deze megabedrijven waarin vele tienduizenden dieren zullen worden gehouden. Zij vrezen gevaren voor de gezondheid, aantasting van het milieu en overmatige geluidshinder. De Partij voor de Dieren deelt deze zorg en heeft ook grote twijfels over de mate van dierenwelzijn in deze bedrijven.

In het rapport bevestigen de onderzoeksinstituten de vrees van burgers en de Partij voor de Dieren. Zij stellen dat in de naaste omgeving van nieuwe bedrijven de uitstoot van stank en fijnstof zal toenemen, dat de ammoniakuitstoot schadelijk zal zijn voor de natuur in de omgeving en dat het landschap verder zal worden aangetast. Ook schrijven zij dat megabedrijven een bron vormen van infectieziekten die voor mensen gevaarlijk zijn en dat allerlei ingewikkelde maatregelen genomen moeten worden om de risico’s voor de volksgezondheid te verkleinen. Deze conclusie werd al eerder getrokken door de Wereldvoedselorganisatie (FAO). De Raad voor Dieraangelegenheden concludeert dat het voor een varken of kip niet uitmaakt of zij op een gangbaar groot bedrijf of megabedrijf wordt gehouden. De mate van dierenwelzijn is afhankelijk van de verstrekte verzorging en die verschilt van bedrijf tot bedrijf.

Marianne Thieme: ‘het is duidelijk dat megabedrijven geen enkel maatschappelijk belang dienen. Het dierenwelzijn blijft net zo beroerd als nu het geval is, terwijl de samenleving vraagt om juist nu een grote stap te zetten naar een beter leven voor dieren. Deze megabedrijven vormen zelfs een gevaar voor de volksgezondheid. Varkensflats en kippentorens vullen alleen de portemonnee van de grote ondernemers die letterlijk over de ruggen van dieren en ten koste van gezinsbedrijven hun geld verdienen. Voor zo’n veehouderij is wat de Partij voor de Dieren betreft geen plek in Nederland. De industrialisering van het platteland moet een halt worden toegeroepen.’

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief