Coali­tie­par­tijen PvdA en Chris­tenunie laten dier­vrien­delijk masker vallen


12 februari 2008

Den Haag, 12 februari 2008- De Partij voor de Dieren is blij met de grote steun vanuit de oppositie voor de door haar ingediende 41 moties. De partij vindt het echter teleurstellend om te constateren dat de PvdA en de CU hun diervriendelijk masker hebben laten vallen door zelf tegen hun eigen diervriendelijke verkiezingsbeloftes te stemmen, met kennelijke angst voor hun coalitiepartner het CDA.
Desalniettemin is de partij blij om nu de toon gezet te hebben in het debat over de Nota Dierenwelzijn. En daarbij aangegeven te hebben dat het dierenwelzijnsbeleid zich niet moet beperken tot enkele zichtbare of aaibare diersoorten, maar gebaseerd moet zijn op het wettelijk beginsel van de intrinsieke waarde van dieren: dieren vertegenwoordigen een eigen waarde, los van hun nut voor de mens.
De Partij voor de Dieren heeft er alle vertrouwen in dat ze als haas in de marathon zicht heeft op het bij andere partijen in een later stadium terugkomen van de diervriendelijke voorstellen die nu nog niet op een meerderheid konden rekenen.

Het denken over dierenrechten en dierenwelzijn is in een onomkeerbare stroomversnelling gekomen en zal binnen afzienbare tijd leiden tot een verbetering van de leefomstandigheden van de dieren in Nederland. Drie moties zijn aangenomen, waaronder de motie om een verplicht cameratoezicht op veemarkten in te stellen en een motie om een plan van aanpak op te stellen om malafide hondenhandel tegen te gaan. Marianne Thieme: “Wie denkt dat het aangenomen krijgen van drie ingediende moties louter teleurstellend zou zijn, heeft het mis. We zijn daar als 2 van de 150 Kamerleden buitengewoon trots op.”
De regeringspartijen CDA, de PvdA en de ChristenUnie pleegden kiezersbedrog. Zij stemden tegen moties die letterlijk uit hun verkiezingsprogramma’s zijn gehaald, zoals een verbod op het castreren van biggen en het couperen van staarten, een verbod op het huisvesten van kippen in kooien en een verbod op het ruimen van gezonde dieren ten tijde van dierziektencrises. Vooral de PvdA stelt haar kiezers teleur.

Vorige week diende de Partij voor de Dieren de meer dan veertig verbeteringsvoorstellen in tijdens het debat over de Nota Dierenwelzijn als antwoord op de lage ambities van landbouwminister Verburg die de verantwoordelijkheid voor een beter dierenwelzijn bij de sector en markt neerlegt. Marianne Thieme: “De markt heeft geen ethisch besef en zal zeker niet de grote stappen nemen die nodig zijn om dieren daadwerkelijk een beter leven te geven. Daar ligt dus een belangrijke taak én verantwoordelijkheid voor de overheid. Daar hebben we de minister op willen aanspreken.”

De ingediende moties verzoeken de regering regelgeving of eisen op te stellen om aan de basisbehoeften van dieren te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn verplicht stro in de hokken van kalveren en varkens zodat zij niet meer op kale, gladde betonnen vloeren hoeven te leven en een verbod op pijnlijke ingrepen bij varkens zoals castratie, staartknippen en tanden vijlen zonder verdoving.

Ook heeft de Partij voor de Dieren de minister verzocht zich in te zetten voor regelgeving voor particulier gehouden huisdieren. Veel huisdierbezitters hebben goede bedoelingen voor hun huisdier, maar kopen toch kooien, hokken of accessoires die ongeschikt zijn en hun welzijn aantasten. Ook worden vaak dieren die van nature in groepen leven alleen in hokken gehouden, zoals konijnen, terwijl andere dieren met te veel soortgenoten in een te kleine ruimte gehouden worden, zoals katten. Op dit gebied bestaat nog vrijwel geen regelgeving. Opvallend was dat geen van de andere politieke partijen dit verzoek om regelgeving steunde.

Opvallend is dat de gevestigde politieke partijen verzaken hun eigen beloftes aan de kiezer na te komen door zich in te zetten voor echt een beter dierenwelzijn tijdens het debat. Het CDA zet zich vooral in voor het behoud van de foklijnen van het Gelders paard en de ChristenUnie wil het verrijkte kooiverbod teniet doen door over te schakelen op een Duits opgepimpt legbatterijsysteem. Marianne Thieme: “Het is ontluisterend om te zien dat het CDA, de PvdA en de ChristenUnie geen van allen de onderwerpen uit hun verkiezingsprogramma’s aan de orde hebben gesteld tijdens het debat. Het tekent nogmaals het ‘mooie woorden, geen daden’-beleid van deze regering.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief