Groeiend verzet tegen vuurwerk


30 april 2015

De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Artsen, burgemeesters en politie hebben vandaag in de Tweede Kamer gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, tijdens een hoorzitting die op initiatief van de PvdD is georganiseerd. Ook de brandweer heeft laten weten een vuurwerkverbod te verlangen.

Vanwege de groeiende kritiek op de enorme vuurwerkoverlast tijdens Oud & Nieuw heeft het kabinet het afgelopen jaar besloten de afsteektijden op oudjaarsavond te beperken tussen 18.00 tot 02.00 uur. Dit is een stap in de goede richting, maar de maatregelen gaan voor de Partij voor de Dieren nog niet ver genoeg. Alleen vuurwerkvrij is Oud & Nieuw echt een feest voor alle mensen, dieren en milieu!

Esther Ouwehand: “Tradities gaan te ver als mensen of dieren er onder lijden. We zijn blij dat het kabinet nu oog heeft voor de risico’s, maar we blijven strijden voor een jaarwisseling zonder particulier vuurwerk.

Groeiend verzet
De Partij voor de Dieren riep als eerste politieke partij om een vuurwerkverbod en heeft vuurwerk hoog op de agenda van de Tweede Kamer gezet en gehouden. De partij wordt hierin steeds meer gesteund door een groot deel van de bevolking en verschillende maatschappelijke groeperingen. Daarom vond vandaag op initiatief van de PvdD in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over vuurwerk, waarin o.a. burgemeesters, politie en artsen hebben gepleit voor een verbod.

Burgemeester Pieter Broertjes (Hilversum) verwacht dat door een vuurwerkverbod ook het geweld tegen politie en hulpverleners flink zal afnemen. Hij zag dit eerder al na een verbod op open vuren.

Oogarts Tjeerd de Faber (Oogziekenhuis Rotterdam) benadrukte dat 70% van het oogletsel ontstaat door legaal vuurwerk en vindt het van groot belang dat een vuurwerkverbod dit letsel kan voorkomen. De Faber: “Een vuurwerkverbod is niet links of rechts. Vuurwerk is link en een verbod is terecht.

In 2012 werden op verzoek van de PvdD ook al oogartsen, milieuspecialisten, Stichting Consument & Veiligheid, vuurwerkexperts, politie en justitie gehoord door de Tweede Kamer.

Nog steeds veel slachtoffers
De afgelopen jaarwisseling waren er kortere afsteektijden voor vuurwerk. Afsteken was toegestaan vanaf 18.00 uur, eerder was dat 10.00 uur. Toch bleek deze maand dat het aantal ziekenhuisopnames in 10 jaar tijd niet zo hoog is geweest als dit jaar. Op 31 december en 1 januari zijn 574 slachtoffers van een vuurwerkongeval op de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis behandeld. Meer dan een kwart moest blijven, dit is het hoogste in 10 jaar. Er waren verwondingen aan 261 ogen. De helft van alle slachtoffers was 21 jaar of jonger. De roep uit de samenleving om een geheel vuurwerkverbod wordt steeds luider.

Voor de zomer komt er nog een Tweede Kamerdebat over vuurwerk. De Partij voor de Dieren zal hier wederom pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief