"Maak Veerman geen voor­zitter van Natuur­mo­nu­menten!"


11 februari 2007

Den Haag, 12 februari 2007 - De Partij voor de Dieren is een mail-actie begonnen onder natuurbeschermers om te proberen de benoeming van Cees Veerman tot voorzitter van Natuurmonumenten te voorkomen. Veerman is zeer omstreden in kringen van dieren-, natuur- en milieubeschermers omdat hij als LNV minister onder Balkenende 1,2 en 3 verantwoordelijk was voor het meest dier-, natuur- en milieu-onvriendelijke beleid in de parlementaire geschiedenis

In 2002 nog werd Cees Veerman door Jan Bauer toenmalig hoofddirecteur van Natuurmonumenten en Peter von Meijenfeldt, directeur van De Landschappen aangeduid als iemand die “duurzaam natuurbeleid verkwanselt”. Ecologen schreven in datzelfde jaar in TROUW: “Veerman is een ramp voor de natuur”.
In 2003 raakten natuurplannen ernstig in de knel toen minister Veerman besloot de grondaankoop voor natuurterreinen stil te leggen. Ex-CDA kamerlid Peter van Wijmen, nu buitengewoon hoogleraar natuurbeschermingsrecht en lid van de Raad van State zei over het natuurbeleid van het kabinet Balkenende en in het bijzonder van minister Veerman: “Ik schaam me te barsten en vraag me regelmatig af in wat voor partij ik eigenlijk zit. Het CDA laat de sociale, duurzaamheids- en rentmeestersflank helemaal ongedekt”. Over de plannen van Veerman om boeren en particulieren een belangrijker rol te geven in het beheren van de Ecologische Hoofdstructuur zei van Wijmen “Dat is wetenschappelijk, ecologisch en maatschappelijk onzin. Boeren kunnen dat niet. En ze willen het ook niet. Wat ze wel willen is op kleine schaal natuur beheren als nevenactiviteit ter verbreding van hun bedrijven. Dan hebben we het over poelen, houtwallen, slootkanten, oeverhoekjes, noem maar op. Dan hebben we het met andere woorden over landbouwbedrijven waarop natuurwaarden gerealiseerd worden. Heel waardevol, maar het is iets heel anders dan grootschalige natuurgebieden, grote oppervlakken waarin het uitsluitend om natuur draait. Het is onzinnig om te denken dat boeren dat zouden kunnen. De minister zegt wel dat hij vasthoudt aan het concept van de Ecologische Hoofdstructuur. Dat heeft echter weinig betekenis als hij niet ook zegt dat het aantal te verwerven hectares voor de EHS in stand blijft.”

Minister Veerman offerde de Waddenzee op het altaar van de economie, liet miljoenen gezonde dieren ruimen, gaf de jagers vrij spel en ondernam niets tegen de bio-industrie, een sector die meer broeikasgassen uitstoot dan het autoverkeer. Om die reden zou het buitengewoon slecht zijn voor Natuurmonumenten om ex-minister Veerman te benoemen tot voorzitter. Juist in een periode van dramatisch ledenverlies voor Natuurmonumenten is er behoefte aan een voorzitter die pal staat voor natuurbelangen. Cees Veerman past niet in dat profiel.

De protestmail aan de ledenraad van Natuurmonumenten kan verstuurd worden vanaf www.partijvoordedieren.nl


Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief