Al 2.000 protest­mails tegen Veerman als voor­zitter Natuur­mo­nu­menten


13 februari 2007

Den Haag, 14 februari - Twee dagen na de start van de protestmailcampagne van de Partij voor de Dieren tegen een mogelijke benoeming van Cees Veerman tot voorzitter van Natuurmonumenten, zijn er al 2.000 protestmails verzonden. Leden van Natuurmonumenten reageren boos en zeer afwijzend op de mogelijke kandidatuur van Veerman. Verschillende mailers geven aan hun lidmaatschap van Natuurmonumenten op te zullen zeggen of zeer omvangrijke legaten te zullen schrappen wanneer Veerman benoemd zou worden tot voorzitter. Veerman is zeer omstreden in kringen van dieren-, natuur- en milieubeschermers omdat hij als LNV minister onder Balkenende 1,2 en 3 verantwoordelijk was voor het meest dier-, natuur- en milieu-onvriendelijke beleid in de parlementaire geschiedenis.

Ook vanuit de ledenraad van Natuurmonumenten komen reacties op de onwenselijkheid van de kandidatuur van Veerman. De Partij voor de Dieren is verheugd over de massale respons op haar oproep en verwacht dat de kandidatuur van Veerman alleen al op basis van de huidige protesten niet houdbaar zal blijken. De respons van de mailcampagne is uitzonderlijk groot met 2.000 mails in 2 dagen. De campagne zal worden voortgezet zolang Natuurmonumenten en/of Cees Veerman niet aangeven dat er geen sprake zal zijn van een mogelijk voorzitterschap van de demissionair minister.

De protestmail aan de ledenraad van Natuurmonumenten kan verstuurd worden vanaf http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/232

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief