“Maak natuur­beleid prio­riteit tijdens Neder­lands EU-voor­zit­ter­schap”


27 januari 2016

Het kabinet moet het EU-voorzitterschap aangrijpen om prioriteit te maken van Europees natuurbeleid, vindt de Partij voor de Dieren. Frank Wassenberg heeft hier vandaag toe opgeroepen tijdens het debat over de slechte staat van de natuur.

De Europese natuur verkeert in zeer slechte staat. Twee derde van de beschermde dieren en planten worden bedreigd. Uit recente studies van onder meer het Wereld Natuur Fonds en de Europese Commissie blijkt dat de ruimte voor natuur vooral onder druk staat door schaalvergroting en intensivering van landbouw en veeteelt.

De Nederlandse regering doet onvoldoende om de Europese afspraken op het gebied van bescherming van natuurgebieden en biodiversiteit na te komen volgens de Europese Commissie. Maar terwijl het kabinet dus grotere inspanningen moet leveren, zet het juist in op verdere intensivering van de veehouderij, bijvoorbeeld door het loslaten van de melkquota. Tegelijk blijven belangrijke maatregelen als het verbinden van natuurgebieden en het herstellen van ecosystemen uit.

Omdat de Nederlandse ambities vooralsnog achterwege blijven, heeft de Partij voor de Dieren vandaag in een motie de regering gevraagd haar natuurambities snel kenbaar te maken en ook uit te dragen in Europees verband. Een tweede motie roept het kabinet op het EU-voorzitterschap te benutten om Europees natuurbeleid hoog op de agenda te zetten. Natuurherstel en het stoppen van het biodiversiteitsverlies moeten prioriteit zijn, aldus de PvdD.

Frank Wassenberg: “Juist bij een grensoverschrijdend onderwerp als de kwetsbare Europese natuur moet Nederland voorop lopen. Het kabinet moet het EU-voorzitterschap aangrijpen om zich in te zetten voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland en Europa.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief