"Gaskraan Groningen drastisch verder dicht!"


26 januari 2016

De Partij voor de Dieren wil dat de gaskraan in Groningen zo snel mogelijk dichtgedraaid wordt. Frank Wassenberg pleit hier vandaag voor tijdens het Kamerdebat over de gaswinning. Alleen een dichte gaskraan garandeert veiligheid voor de Groningers, aldus het Kamerlid.

De Partij voor de Dieren is zeer teleurgesteld over het gaswinningsbesluit van minister Kamp (Economische Zaken). Het kabinet zet nog steeds in op zoveel mogelijk gas winnen, ten koste van de Groningers. Dit terwijl de minister recent nog door de Raad van State (RvS) op de vingers is getikt over het vorige gasbesluit, waarbij de risico’s voor de bewoners van het aardbevingsgebied volgens het hoogste rechtscollege onvoldoende zijn meegenomen. Het huidige besluit laat geen enkele ambitie zien om de gaswinning verder terug te brengen dan het niveau dat eerder door de RvS is bepaald.

Daarom roept Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) vandaag, tijdens het Kamerdebat over de gaswinning, het kabinet op om een scenario te ontwikkelen waarin de gaswinning eerst wordt teruggeschroefd naar 12 miljard kuub per jaar (de uiterste grens om Groningen te behoeden voor aardbevingen), om uiteindelijk de gaswinning volledig stop te zetten. Om dit te bereiken moet het kabinet vol inzetten op energiebesparende maatregelen om de gasvraag terug te dringen. Want wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgepompt. De PvdD wil dat het kabinet onder meer komt met een regeling voor huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen. Ook wil de Partij voor de Dieren dat het kabinet ernst maakt met de Kameruitspraak om Groningers sneller schadeloos te stellen via omkering van de bewijslast bij schade door bevingen.

Wassenberg: “Die gaskraan kan en moet dicht. Energiebesparing is de goedkoopste en eerste stap naar een echt duurzaam energiebeleid en veiligheid voor Groningers. Dit kabinet, dat de mond vol heeft van duurzame doelen en veiligheid voorop, moet eindelijk de daad bij het woord voegen!

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief