Maak ecocide strafbaar


19 november 2015

De Partij voor de Dieren wil dat bedrijven en landen die het milieu ernstige schade toebrengen in internationaal verband vervolgd kunnen worden. Kamerlid Frank Wassenberg pleit vandaag in zijn maidenspeech voor het toevoegen van ecocide aan de misdrijven die voor het Internationaal Strafhof gebracht kunnen worden.

Het internationaal strafhof in Den Haag is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Al sinds 2010 ligt er een voorstel van advocaat Polly Higgins om ecocide, het toebrengen van ernstige schade aan het milieu, strafbaar ook te stellen.

De Partij voor de Dieren wil dat bedrijven niet langer ongestraft weg kunnen komen met ernstige olielekkages, illegale ontbossing, vervuiling van water door winning van teerzandolie en het en luchtvervuiling die de volksgezondheid en de natuur bedreigt. Frank Wassenberg heeft vandaag in zijn eerste Tweede Kamerdebat, over de begroting Buitenlandse Zaken, minister Koenders opgeroepen zich in te zetten voor het strafbaar stellen van ecocide.

Frank Wassenberg: “Bedrijven die natuur en milieu schade toebrengen bedreigen daarmee de leefbaarheid van de aarde. Mensen, dieren en ecosystemen zijn daarvan de dupe. Het is hoog tijd dat dit soort misdrijven in internationaal verband strafbaar wordt gesteld.