Limburgs parle­men­taire jaar eindigt dier­vrien­delijk


11 juli 2009

Maastricht, 12 juli 2009 – Op de laatste dag van het parlementaire vergaderjaar hebben de Limburgse Provinciale Staten zich van hun diervriendelijkste kant laten zien. De Staten namen een motie van de
Partij voor de Dieren aan om de overlast van verwilderde huiskatten op een diervriendelijke manier aan te pakken. Nu nog worden in Limburg jaarlijks meer dan 1000 huiskatten doodgeschoten door jagers.


Maar afschot van katten helpt niet, het is een schijnoplossing. Verwilder­de katten planten zich snel voort en de opengevallen plekken worden meteen opgevuld door nieuwe aanwas.

Ingrijpen in de voortplantingscyclus van katten heeft wèl effect op de populatiegrootte. Wanneer de dieren worden gevangen, gesteriliseerd en teruggeplaatst kan de populatie katten zich niet meer uit­breiden. De methode is diervriendelijk en heeft zich al bewezen op verschillende plekken in Neder­land en het buiten­land. In Limburg gebeurt het vangen, steriliseren en terugplaatsen al op kleine schaal dankzij particuliere initiatieven.

Het steriliseren en terugplaatsen van verwilderde huiskatten heeft een bijkomend en onverwacht voordeel. In Lim­burg lijkt de Wilde kat (felis sylvestris) met een terugkeer bezig. De Wilde kat lijkt enigs­zins op de
huiskat, maar vormt een aparte soort. Een bedreigde dier­soort, die lange tijd verdwenen was uit deze contreien.
De Wilde kat wordt onder meer bedreigd door hybridisatie (vermenging) met de huiskat. Dat kan ertoe bijdragen dat de Wilde kat ophoudt te bestaan als een aparte diersoort. Door de be­staande po­pulaties verwilderde huiskatten te steriliseren wordt hybridisatie met de Wilde kat tegen­gegaan. Afschot van de verwilderde huiskatten leidt daarentegen tot een verhoogde reproductie, met als bijeffect een grotere kans op vermenging met de Wilde kat.

De Partij voor de Dieren diende een motie in om de katten te vangen, te steriliseren en terug te plaatsen. De provincie Limburg gaat deze mogelijkheden bekijken en stelt daar maximaal 50.000 euro voor ter beschikbaar. De motie werd met brede steun aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

“Dit betekent een grote stap in mijn provincie,” zegt Statenlid Frank Wassenberg, initiatiefnemer van de motie.“ Het is de allereerste keer dat de Limburgse Staten een motie aannemen die verbetering van dierenwelzijn centraal stelt. Het provinciebestuur heeft altijd gezegd dat het verbeteren van dierenwelzijn geen taak van de provincie moet zijn. Maar op 10 juli is er in Limburg dus een belangrijke stap gezet op weg naar een beter dierenwelzijn!”

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief