Lege sokkel wordt symbool voor bedreiging Sneeuw­vlokje


7 september 2005

Amsterdam, 8 september 2005 - Nadat deze zomer tot viermaal toe met grof geweld het standbeeld van het witte zwijntje Sneeuwvlokje bij het wildscherm aan de Pas-op weg in Vierhouten is gestolen, heeft de Partij voor de Dieren besloten een plaquette op de lege sokkel te bevestigen om die tot symbool te maken van de kennelijke haat die in sommige kringen leeft jegens in het wild levende dieren in het algemeen en Sneeuwvlokje in het bijzonder.

Zoals bekend zijn met name jagers zeer verbolgen over de massale aandacht die Sneeuwvlokje deze zomer kreeg van pers en publiek, waardoor de plannen tot afschot tot op heden als te riskant voor het imago van de jacht werden beoordeeld.

(foto: Rob Voss)

Gisteravond heeft Marianne Thieme, voorzitter van de PvdD de plaquette onthuld bij het wildscherm aan de Pas-op weg in Vierhouten, en witte rozen gelegd om de duizenden zwijnen te gedenken die op dit moment op de gehele Veluwe worden afgeschoten. Afschot nadat jagers eerst alles gedaan hebben om een overpopulatie en daarmee gepaard gaande overlast te veroorzaken via (illegaal) bijvoeren. Het sterk wisselende gewicht van zwijnen per beheersgebied geeft daarvoor voldoende aanwijzing.

Het standbeeld van Sneeuwvlokje was na 3 diefstallen uitgerust met kostbare electronische tracking en tracing apparatuur (gesponsord door Smscom), waardoor de PvdD direct gealarmeerd werd toen medewerkers van Staatsbosbeheer de sokkel wilden weghalen. Staatsbosbeheer besloot daarop in elk geval tijdelijk toe te staan dat het standbeeld herplaatst werd. Ook het vierde standbeeld werd inmiddels gestolen.

Binnenkort vindt overleg plaats tussen Staatsbosbeheer en de Partij voor de Dieren over de toekomst van Sneeuwvlokje, die op dit moment nog in blakende welstand verkeert en zich regelmatig laat zien in de bossen rond Vierhouten. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat het beheer van de fauna door Staatsbosbeheer verpacht wordt aan daarvoor betalende hobbyisten van wie velen de pensioengerechtigde leeftijd ver gepasseerd zijn en die veelal niet gekwalificeerd zijn voor het beheer van grote hoefdieren. Woordvoerder Wim Kuiper van de Wild Beheer Eenheid is 74 jaar en heeft zich in diverse media uitgesproken over zijn vaste voornemen Sneeuwvlokje te doden.

De Partij voor de Dieren wil gratie voor Sneeuwvlokje, een door professionals uitgevoerd faunabeleid in de terreinen van Staatsbosbeheer en een verbod op lok- en telvoer vanwege de oncontroleerbaarheid van de hoeveelheden. De zichtbaar forse aanwas en het grote gewicht van de zwijnen ter plaatse tonen overduidelijk aan dat het gaat om een gefokte populatie. Daarnaast wil de PvdD instelling van een jachtvrije zone die volgens wetenschappers tot een evenwichtige populatie zou kunnen leiden. Juist nu Staatsbosbeheer in haar beleid rond de Oostvaardersplassen aangeeft een natuurlijk beheer na te streven ligt het niet voor de hand in andere terreinen van Staatsbosbeheer de hobbyjacht te handhaven.

De jacht op zwijnen is voor jagers de ultieme vorm van het spel dat ze beheer noemen. Prins Bernhard sponsorde naar eigen zeggen het massaal bijvoeren van de zwijnen op het Loo toen Koningin Beatrix aangaf dat niet meer te kunnen betalen. De jacht op andere diersoorten zoals edelherten zou onvoldoende attractief zijn om buitenlandse jachtgasten te trekken. Vorige week werd bekend dat de jagermeester van H.M. de Koningin de minister verzocht heeft de drukjacht (een vorm van drijfjacht) die sinds 2001 wettelijk verboden is weer in te mogen voeren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief