Leger­oe­fening loopt uit op bloedbad onder tamme konijnen: PvdD vraagt minister Kamp om ophel­dering


6 juli 2005

Amsterdam, 7 juli 2005 - Een oefening van het 17e Pantser Infanterie Bataljon uit Oirschot, eind juni in de Ardennen, is uitgelopen op een bloedbad toen de rekruten "als oefening voor oorlogstijd" 150 witte konijnen moesten doden om ze op te eten, zonder op de hoogte te zijn van de wijze waarop dat moest gebeuren. De oefening resulteerde in ernstige dierenmishandeling en overtreding van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren.

Volgens rekruten die bij de oefening betrokken waren, maar anoniem wensen te blijven uit angst voor represailles, werden de diertjes op beestachtige wijze afgemaakt. De meeste rekruten hadden geen idee hoe een konijn gedood zou moeten worden en sloegen met geweerkolven, stokken en hamers op de schedels van de dieren. De dieren die na deze mishandeling niet dood waren werden met messen bewerkt, waarbij de dieren in doodsnood gilden op een wijze die de omstanders nauwelijks konden verdragen.

Veel vrouwelijke militairen die aan de oefening deelnamen huilden na afloop van ellende en waren soms dagen van streek. Ook voor de mannen gold dat het huilen ze nader stond dan het lachen. Militairen die weigerden deel te nemen aan de oefening omdat ze het afslachten van de konijnen barbaars vonden, kregen een boete opgelegd.

De Partij voor de Dieren heeft minister Kamp van Defensie in een brief om opheldering gevraagd. Het verband tussen dierenleed en het simuleren van oorlogssituaties is niet van deze tijd en het niet toestaan van de weigering om weerloze dieren te slachten onder militairen met gewetensbezwaren roept grote vraagtekens op. De partij heeft de minister gevraagd te onderzoeken of de boetes kunnen worden teruggedraaid en of de weigeraars niet eerder een onderscheiding verdienen. Ook wil de Partij voor de Dieren weten of de minister bereid is te onderzoeken of leidinggevenden zich schuldig hebben gemaakt aan uitlokking tot dierenmishandeling.

De PvdD heeft minister Kamp ook gevraagd hoe vaak deze methodes worden toegepast, hoeveel dieren het jaarlijks betreft en hoe de soldaten worden opgeleid voor het verrichten van dergelijke handelingen. De PvdD dringt aan op het onderzoeken van alternatieven ten behoeve van de militaire voedselvoorziening in oorlogstijd.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief