Geen ontheffing voor uit de natuur halen van witte zwijntje: Partij voor de Dieren in overleg met Staats­bos­beheer over bescherming Sneeuw­vlokje


20 juli 2005

Amsterdam, 21 juli 2005- Vandaag werd bekend dat noch het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, noch de provincie Gelderland een ontheffing wil verlenen voor het uit de natuur halen van Sneeuwvlokje. De Partij voor de Dieren is het eens met deze beslissing. De PvdD wijst er op dat de minister en dus de overheid echter niet voorbij kan gaan aan de wens van de Nederlandse bevolking om Sneeuwvlokje te sparen. Over enkele weken heeft de PvdD een gesprek met Staatsbosbeheer over het lot van Sneeuwvlokje en alle andere duizenden zwijnen op de Veluwe die op dit moment worden doodgeschoten door een handjevol jagers (de wildbeheereenheden). De Partij voor de Dieren gaat niet praten met de wildbeheereenheden, daar alléén Staatsbosbeheer verantwoordelijk gesteld kan worden voor de bescherming van de dieren in de, onder haar bevoegdheid vallende, natuurgebieden.

Sneeuwvlokje bevindt zich op dit moment nog in blakende welstand. Het witte biggetje wordt zelden meer gesignaleerd bij het wildscherm aan de Pasopweg in Vierhouten omdat de jagers daar gestopt zijn met bijvoeren in de hoop dat daarmee de toeloop van publiek zal stoppen. Sneeuwvlokje laat nog wel regelmatig ’s nachts zijn snuit zien bij de Gortelseweg in Vierhouten.

Staatsbosbeheer treedt stelselmatig niet op tegen illegaal gebouwde jachthutten en illegaal bijvoeren. Het is ronduit laf om dieren eerst gewend te maken aan een bepaalde voerplaats om ze vervolgens vanuit een jachthut af te schieten. Diverse fotografen hebben ervaren hoe Sneeuwvlokje in draf het bos uit komt rennen zodra er met een bus maïs gerammeld wordt.

Op 2 juni jl. onthulde de PvdD een standbeeld van Sneeuwvlokje dat enkele dagen daarna alweer werd ontvreemd. Een nieuw en permanent bewaakt standbeeld (dat ook in eerste instantie weer wederrechtelijk werd weggehaald) staat bij het wildscherm sinds 1 juli, de dag dat de biggenjacht formeel van start ging. De jacht barst echter pas echt in volle hevigheid los tegen de herfstperiode. Nu al staat vast dat de jagers het door hun gestelde target niet gaan halen, omdat ze op zoek zijn naar argumenten voor herinvoering van de verboden druk/drijfjacht.

Achtergrond:
De Partij voor de Dieren heeft een week nadat Sneeuwvlokje ter wereld kwam op 17 mei jl. de directie van Staatsbosbeheer in een brandbrief gevraagd erop toe te zien het witte wilde zwijntje te sparen. Normaliter zijn pasgeboren wilde zwijntjes lichtbruin gestreept met een zeer kenmerkende vacht, maar het nu geboren zwijntje is een wit exemplaar met enkele zwarte vlekken. Uit betrouwbare bron had de PvdD vernomen dat jagers het witte dier zo snel mogelijk zouden willen afschieten om zo de "kleur van het ras zuiver te houden".
De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat onder het mom van populatiebeheer jaarlijks duizenden zwijnen het slachtoffer worden van de plezierjacht.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief