Legbat­te­r­ij­verbod: 1 januari blijft 1 januari!


10 november 2011

De Partij voor de Dieren heeft een stokje gestoken voor dreigend uitstel van het verbod op legbatterijen dat in zou gaan op 1 januari 2012. De motie die de fractie indiende tegen het uitstel na het Algemeen Overleg over de Europese Landbouw & Visserijraad werd door de Kamer met algemene stemmen aangenomen.

Al 12 jaar is bekend dat legbatterijen in Europa verboden zullen worden met ingang van 1 januari 2012. Al die tijd hadden pluimveehouders de mogelijkheid hun bedrijf aan te passen aan de nieuwe normen, maar desondanks willen sommige landen nu uitstel van de maatregel bepleiten. Ook Staatssecretaris Bleker was van plan te pleiten voor uitstel van een halfjaar.

Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren en de PvdA floot de Kamer Bleker terug. Nu moet hij zich in Europa tegen het voorstel keren. Volgens de Partij voor de Dieren blijkt hieruit dat dieren duidelijk niet veilig zijn in Europa: Eerst duurt het jaren voordat een voorstel er is, dan duurt het jaren voordat het wordt nageleefd. Daar schieten dieren niets mee op.

Ook een motie van de SP en de Partij voor de Dieren over het weren van legbatterijeieren van de Nederlandse markt werd met algemene stemmen aangenomen

Klik hier voor de motie tegen het uitstel van het verbod op legbatterijen
Klik hier voor de motie over het weren van legbatterijeieren van de Nederlandse markt

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief