“Is het geen plaatje?”


7 januari 2008

Tam gemaakte vos afgeschoten uit voorzorg voor de volksgezondheid

Op het nationaal park De Hoge Veluwe hebben fotografen en filmers een vos gevoerd met de intentie het diertje tam genoeg te maken om er mooie natuurfoto’s van te kunnen schieten. Deze ondoordachte actie heeft er toe geleid dat de vos preventief is afgeschoten daar het dier volgens de beheerders van nationaal park De Hoge Veluwe, in verband met overdracht van ziekten op de mens, een risico voor de volksgezondheid zou kunnen vormen.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit nieuwsbericht Kamervragen gesteld. Wanneer deze fotografen, door het bijvoeren van een wild dier, in het kader van Natuur- en dierenwelzijnswetgeving overtredingen hebben begaan zouden de overtreders opgespoord en bestraft dienen te worden. Om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen zou tevens betere voorlichting gegeven moeten worden over de negatieve consequenties voor dierenwelzijn en natuur van dergelijk handelen.

Vooralsnog wordt wel erg snel en gemakkelijk gekozen voor dieronvriendelijke, veelal korte termijn oplossingen voor (verwachte) problemen waarbij dieren betrokken zijn. Wij streven om die reden naar een ander beleid waarbij het welzijnsbelang van de dieren in kwestie ook een rol van betekenis spelen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief