Actie Dieren Bevrij­dings Front doet meer kwaad dan goed


8 januari 2008

Het Dieren Bevrijdings Front (DBF) heeft in de Kerstnacht actie gevoerd tegen het bedrijvenpark Science Link in Venray. Dit berichtte onder meer het NRC Handelsblad op maandag 7 januari. Deze actie, die bestond uit het bekladden van huizen van werknemers en een claimbrief waarin dreigementen geuit werden, heeft erin geresulteerd dat projectontwikkelaar Van der Looy zich inmiddels heeft teruggetrokken.

De actie van het Dieren Bevrijdings Front was een protest tegen het feit dat zich op het biotechnische bedrijvenpark ook bedrijven zouden vestigen die zich bezig gaan houden met dierproeven. Zoals alle politieke partijen in het Nederlands parlement wijst ook de Partij voor de Dieren illegale acties af. Niet elk middel wordt geheiligd door het doel dat ermee nagestreefd wordt. De strijd voor de rechten van dieren dient binnen de grenzen van onze rechtsstaat gevoerd te worden. Het gebruik van geweld is daarbij nimmer geoorloofd.

Wij kunnen als politieke partij die opkomt voor de belangen en rechten van dieren niet genoeg benadrukken dat dit soort onwettige activiteiten de strijd voor een beter dierenwelzijnsbeleid alleen maar schade berokkenen. Hoewel wij de verontwaardiging van deze groep activisten over het massale dierenleed wel kunnen begrijpen, betreuren wij hun handelwijze.

Marianne Thieme besteedt in haar weblog uitgebreid aandacht aan deze kwestie.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief