Kamer­vragen over tegen­strijdige infor­matie drukjacht


23 oktober 2007

Den Haag, 23 oktober- De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de zeer tegenstrijdige informatie die door kabinet en Faunafonds wordt verstrekt met betrekking tot de drukjacht op wilde zwijnen. Zo stelde het Faunafonds dat er in Nederland nog geen ervaring is opgedaan met de 1 op 1 drukjacht, terwijl een vergunning voor deze jachtmethode al vanaf 2005 is verleend in Limburg. Uit informatie van de Provincie Limburg blijkt dat de methode daar als ineffectief en weinig populair wordt gezien door de jagers: slechts 2 van de 27 wildbeheereenheden maken er gebruik van.

Ook wil de Partij voor de Dieren weten waarom het Faunafonds de methode in eerste aanleg in verband gebracht heeft met dierenwelzijnsproblemen en daarover nu niet meer spreekt en waarom de jagermeester van Hare Majesteit de Koningin een vergunning voor de 1 op 1 drukjacht heeft aangevraagd. Dit terwijl op de website www.koninklijkhuis.nl in september 2001 nog werd vermeld dat het Hof zou afzien van de drijf- en drukjacht omdat deze methoden als niet effectief moeten worden beschouwd.
Tevens wil de Partij voor de Dieren weten waarom de drukjacht in de Limburgse ontheffing wordt omschreven als een vorm van drijfjacht en waarom er gesproken wordt van verschillende dichtheden van jagers bij toepassing van de 1 op 1 drukjacht. Staatssecretaris Faber sprak destijds van één jager en één drijver per gebied, het faunafonds sprak van vijf jagers en vijf drijvers per 100 hectare en de minister spreekt van één jager en één drijver per 40 hectare. In alle gevallen wordt de mogelijkheid opengehouden om met grotere aantallen jagers en drijvers op een klein gebied te opereren, anders dan de suggestie die uitgaat van de zogenaamde 1 op 1 drukjacht.

De grote jachtpartij op Kroondomein het Loo van afgelopen vrijdag maakt duidelijk dat er aan jagerszijde wel degelijk behoefte bestaat aan het jagen in grote gezelschappen. De Partij voor de Dieren wil van de minister weten wie op het Kroondomein toeziet op correcte verloop van jachtpartijen in het Kroondomein en de handhaving ter plaatse.

Lees hier de vragen

Gerelateerd nieuws

Kamervragen aan de Minister President over mogelijke censuur vanuit RVD rond berichtgeving hofjacht kroondomeinen.

Persvertegenwoordigers zijn door de RVD benaderd over de berichtgeving rond de hofjacht op wilde zwijnen nabij Paleis het Loo...

Lees verder

Landbouwblok Tweede Kamer probeert dierenwelzijnsbeleid heel jaar te vertragen

Den Haag, 30 oktober 2007 – Het traditionele landbouwblok in de Tweede Kamer probeert het dierenwelzijnsbeleid van het huidig...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief