Laag btw-tarief voor zonne­pa­nelen!


25 oktober 2011

De Partij voor de Dieren wil dat het BTW-tarief voor zonnepanelen wordt verlaagd van 19 % naar 6%. Daarmee steunt de partij het voorstel van Natuur & Milieu. Om dat voorstel onder de aandacht te brengen, overhandigde de stichting Natuur & Milieu op 25 oktober een petitie aan de leden van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Deze petitie is ondertekend door 17.917 mensen.

Met het afschaffen van de SDE-subsidie op zonnepanelen bestaat er geen financiële prikkel meer voor consumenten om zonnepanelen of zonneboilers op hun dak te zetten. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat negen van de tien Nederlanders een BTW-verlaging op zonnesystemen steunen. Bijna de helft van de ondervraagde personen (45%) wil graag zonnepanelen, maar vindt de aanschaf- en installatiekosten te hoog. Een BTW-verlaging van 19% naar 6% op beide geeft de woningeigenaar dat extra zetje om eigen duurzame energie op te wekken.

De Partij voor de Dieren ziet een groot potentieel voor zonnepanelen als alternatieve energiebron. In Nederland hebben we genoeg zon, zijn veel daken geschikt voor zonnepanelen, maar gebruiken we de mogelijkheden nog onvoldoende. Ons buurland Duitsland produceert per inwoner momenteel 52 keer meer zonnestroom dan Nederland.

Esther Ouwehand: “De zon is gratis en kan eindeloos schone energie leveren. Als de overheid ervoor zorgt dat mensen zelf duurzame stroom kunnen opwekken, kunnen vervuilende energiecentrales snel worden gesloten. Geen kern, geen kolen, maar zonnepanelen op het dak!”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief