Partij voor de Dieren wil refe­rendum over Europees Stabi­li­teits Mecha­nisme


22 oktober 2011

Marianne Thieme heeft tijdens het debat over de Eurocrisis een motie ingediend voor een referendum over het Europees Stabiliteits Mechanisme, dat zodanig verstrekkende bevoegdheden dreigt te krijgen, dat sprake is van een hoge mate van soevereiniteitsoverdracht.

Volgens het concept dat nu bij nationale parlementen voorligt, zal het ESM ongelimiteerde bijdragen van de lidstaten kunnen vragen en zal het juridische immuniteit hebben. Thieme: "De euro is ingevoerd zonder de burgers te raadplegen, de Europese grondwet is er gekomen tegen de wens van de Nederlandse bevolking, het kan en mag niet zo zijn dat er nog dit jaar vergaande soevereiniteitsoverdracht kan komen zonder de burgers te raadplegen."

Verder gaf Thieme aan dat de schuldencrisis wordt veroorzaakt door het nemen van een niet te verantwoorden voorschot op de toekomst.

Lees hier de motie over het uitschrijven van een referendum
Lees hier de bijdrage van Marianne Thieme aan het debat