Konink­lijke Neder­landse Jagers Vere­niging probeert besluit­vorming Tweede Kamer over jacht te beïn­vloeden


9 november 2012

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging heeft geprobeerd de besluitvorming in de Tweede kamer over de plezierjacht te beïnvloeden door het aanbieden van giften en gunsten aan de keukenbrigade van het parlement. Uit het blad De Nederlandse Jager d.d. 1 november 2012 wordt duidelijk dat de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging de voltallige keukenbrigade van het Kamerrestaurant (managers, koks, bediening en leerlingen van de restaurants) heeft gefêteerd tijdens een drijfjacht in de Hoekse Waard.

De KNJV is zeer duidelijk over het doel van deze lobby-activiteit: “De KNJV wil wild eten onder de aandacht brengen van de volksvertegenwoordiging, omdat in de Tweede kamer wordt beslist of ook in de toekomst de Nederlander een stukje duurzaam geoogst wild van eigen bodem kan genieten”.

De Partij voor de Dieren heeft het Presidium van de Kamer laten weten dat de integriteit van de politieke besluitvorming hiermee op een zeer bedenkelijke wijze in diskrediet wordt gebracht.

Bekend is dat de drijfjacht zeer ter discussie staat. In 2002 besloot de Tweede kamer tot een verbod op de drijfjacht op wilde zwijnen, en een meerderheid van de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen heeft een verbod op de plezierjacht aangekondigd.

Uit onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking het afschot van dieren zonder noodzaak afwijst.

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat lobbyisten zich niet tot volksvertegenwoordigers wenden met hun boodschappen, maar tot ondersteunend personeel, met de nadrukkelijke bedoeling via hen de volksvertegenwoordiging te beïnvloeden.

Daarbij wordt bovendien welbewust een vals beeld gecreëerd. Slechts een miniem gedeelte van het in Nederland geconsumeerde ‘wild’ is afkomstig uit de Nederlandse natuur, naar schatting 5%. De rest van het aanbod is afkomstig uit het buitenland, veelal zelfs uit de buitenlandse bio-industrie. Dat maakt de lobby-activiteit van de KNJV behalve laakbaar ook nog ronduit misleidend, omdat met nadruk is geprobeerd het Kamerpersoneel de indruk te geven dat wild vooral “op respectvolle wijze uit de Nederlandse natuur geoogst zou worden”.

De Partij voor de Dieren heeft het Presidium gevraagd om een uitspraak over het belobbyen van ondersteunend personeel van de Kamer met als nadrukkelijke bedoeling de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Beïnvloeding van politieke besluitvorming op een dergelijke wijze is zonder precedent en kan wat de Partij voor de Dieren betreft niet zonder gevolgen blijven.

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Kamervragen over aanwezigheid Koningin bij rondetafelgesprek bio-industrie Brabant

Aanstaande vrijdag brengt koningin Beatrix een streekbezoek aan de provincie Noord-Brabant. In de gemeente Reusel - de Mie...

Lees verder

Herten bedreigd door jagers bij ecoduct A28

De provincie Gelderland laat herten afschieten bij het ecoduct over de A28 bij Hulshorst, omdat er teveel herten het ecodu...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief